Nylig behandlet Vestfold tingrett en konkursbegjæring fra pokerspiller Aylar Lie (38) mot en forretningsmann i Vestfold.

Forretningsmannen fikk et privat lån på rundt 195.000 kroner fra Lie sommeren 2021, etter at pandemien hadde satt ham og selskapet hans i en svært presset økonomisk situasjon.

Lånet hadde et etableringsgebyr på 65.000 kroner, ifølge Lies advokat Therese Hellem i advokatfirmaet Brækhus, slik at utestående fra start var 260.000 kroner. Lånet ble utbetalt i to transjer med noen ukers mellomrom. Lånet hadde en løpetid på bare noen få uker.

Da lånet skulle betales tilbake, kunne ikke gründeren gjøre opp for seg. Da begynte lånesnøballen å rulle.

Lånet doblet

Misligholdet medførte et betydelig forsinkelsesgebyr på 50.000 kroner, i tillegg til alminnelig forsinkelsesrente, ifølge Hellem. Da lånet ble gitt, lå forsinkelsesrenten på åtte prosent, men renten ligger nå over ti prosent.

I retten sa Hellem at forretningsmannen skyldte ytterligere 100.000 kroner på toppen av de 310.000. Det ble ikke fremlagt noen skriftlig dokumentasjon på denne ekstrasummen i retten.

– Beløpet på 100.000 kroner var ikke et ytterligere lån, men snarere en forpliktelse som saksøkte påtok seg å betale i tillegg dersom han ikke var i stand til å gjøre opp lånet i sin helhet innen 14. juli 2021, hvilket han altså ikke klarte, sa Hellem i retten.

Lie erkjenner like fullt å ha mottatt en delbetaling på 20.000 kroner i desember 2021, slik at hovedkravet i dag er på 390.000 kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter. Advokat Hellem opplyser til DN at det samlede kravet for øyeblikket er på omkring 430.000 kroner.

Lie var ikke til stede i retten. 38-åringen skriver til DN at hun kom i kontakt med gründeren via en «felles bekjent», som gikk god for forretningsmannen.

– Jeg ble blendet av tilbudet der han selv dikterte betingelsene for lånet, skriver Lie.

Lie skriver at forretningsmannen var gift med en høyt respektert person, som hun selv hadde hørt godt om.

– Trodde dette var folk med orden i sysakene, skriver Lie.

– Angrer jeg? Ja

Overfor DN avviser forretningsmannen på det sterkeste at han dikterte betingelsene, men han ønsker ikke å kommentere ytterligere.

I retten sa forretningsmannen at han erkjente de faktiske forhold. Detaljene om lånet, som ble presentert av Lies advokat i retten, mente han var «mer eller mindre» riktig.

– Jeg erkjenner det, ja. Jeg har signert dokumentet på de betingelsene. Angrer jeg? Ja, sa han.

Dommeren ville vite om det var korrekt at han også skyldte de 100.000 det ikke forelå noen skriftlig dokumentasjon på.

– Jeg minnes at det var snakk om det, men jeg husker ikke detaljene for å si det rett ut. Jeg husker det var snakk om de betingelsene, men det var sider ved det som … Ja …, sa han.

Mot slutten av rettsmøtet ba advokat Hellem om at det ble protokollert i rettsboken at gründeren har innrømmet og erkjent kravet. Dommeren spurte igjen om gründeren erkjente kravet fullt ut.

– Jeg har erkjent kravet ja, det har jeg gjort, sa han.

– Positive til en utsettelse

Gründeren avbrøt utspørringen i retten for å be om utsettelse av behandlingen av konkursbegjæringen. Dommeren innvilget utsettelse til 10. februar.

Gründeren redegjorde for at han ville kunne være i stand til å betale skyldig beløp innen to til fire uker. Han viste til at han har fått tilbud om en «godt betalt jobb» i utlandet, som han vil takke ja til. Videre opplyste han å ha gjort en avtale med en kjenning som kan bistå ham med å betale skyldig beløp.

– Vi er positive til en utsettelse på et par uker, men vi kommer ikke til å trekke begjæringen før kravet er betalt i sin helhet, da dette er en sak som har trukket ut i tid altfor lenge allerede. Vi vil ikke kunne holde denne begjæringen i systemet til du har kommet gjennom en nedbetalingsplan, sa advokat Hellem til gründeren i retten.

Lie hadde i 2021 en inntekt på 420.000 kroner og null i formue.

Nordbrekken i harnisk

– Det var da voldsomt. Det er det verste jeg har hørt, sier bank- og inkassogründer Jon Harald Nordbrekken (71) når han får høre om betingelsene på lånet fra Lie til gründeren.

Nordbrekken er gründer, aksjonær og tidligere styreleder i Bank2, som han etablerte sammen med investor Øystein Stray Spetalen i 2005. Banken spesialiserer seg på å tilby finansiering til lånesøkere som ikke kvalifiserer for lån i andre banker, typisk personer med betalingsanmerkninger eller andre økonomiske problemer.

– Det er lov å avtale hva som helst hvis begge parter er enige, men dette ser ut til å være en desperat handling, sier inkassogründer Jon Harald Nordbrekken.
– Det er lov å avtale hva som helst hvis begge parter er enige, men dette ser ut til å være en desperat handling, sier inkassogründer Jon Harald Nordbrekken. (Foto: Javad Parsa)

– Jeg kjenner ikke omstendighetene for hvorfor man har inngått en sånn avtale. Det er lov å avtale hva som helst hvis begge parter er enige, men dette ser ut til å være en desperat handling. I desperasjon kan man avtale mye rart som blir til ugunst for den som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Nordbrekken mener partene burde forsøke å finne en løsning utenfor rettssalen.

– Når det først kommer til retten, hadde det vært sympatisk å finne en minnelig ordning. Alle klager på forbrukslån, men dette ser ut til å være et desperasjonslån. Jeg synes definitivt det hviler et ansvar på långiver. Hvis jeg hadde vært dommer, ville jeg umiddelbart sagt at dette må dere finne en løsning på. Å bruke rettsapparatet til noe sånt virker helt meningsløst.

Lie mener Nordbrekkens kommentarer er komiske, ettersom han kommer fra en bransje som stadig blir kritisert nettopp for å sette folk i vanskelige økonomiske situasjoner.

– Jeg har vært mer enn tålmodig og løsningsorientert. Det er jeg enda, men ettersom han kun har servert en rekke løgner og falske løfter, så jeg ingen annen utvei, da jeg har forsøkt å løse dette utenfor rettsapparatet og avventet i halvannet før jeg besluttet å gå via rettssystemet for å få pengene mine tilbake, skriver Lie.

– Begrenset aktivasituasjon

Skyldneren har hverken hus, bil eller andre verdifulle eiendeler registrert i sitt navn. Etter begjæring fra Lie ble det avholdt utleggsforretning 12. januar 2022, med intet til utlegg.

I henhold til låneavtalen skulle det etableres pant i gründerens selskap, men Hellem er usikker på om dette faktisk ble gjort.

– I alle tilfeller fant namsfogden ut at aksjene ikke hadde verdi, sier Hellem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.