Bank Norwegian er Norges største aktør innen forbrukslån og fikk et overskudd før skatt i årets tredje kvartal på 579 millioner kroner. I samme periode i fjor var overskuddet på 577 millioner kroner før skatt.

Mens overskuddet stiger, avtar utlånsveksten. I tredje kvartal var utlånsveksten på 1,6 milliarder kroner, mot 1,8 milliarder kroner i andre kvartal i år.

Lemper over gjeld

Sekunder før Bank Norwegian la frem resultatene for tredje kvartal, sendte banken ut en melding om at den selger en portefølje av misligholdte lån i Finland til det John Fredriksen-dominerte gjeldsinvesteringsselskapet Axactor. Porteføljen har en utestående balanse på cirka 160 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder kroner.

«Transaksjonen vil gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning av utestående fordringer», skriver selskapet i en melding.

Hos Axactor er det full jubel:

– Kjøpet av porteføljen er Axactors største så langt og overfår Bank Norwegian-avtalen i Sverige i 2017, og generer en umiddelbar inntektsstrøm for vår nye plattform i Finland, sier Axactor-sjef Endre Rangnes i en melding.

I kvartalsrapporten skriver Bank Norwegian at de forventede kredittapene (ECL) for de finske porteføljene viste at banken hadde tatt lavere tap enn den burde i løpet av første halvår på grunn av en modellfeil. Banken gjør nå en engangsjustering, der den underliggende kredittkvaliteten av porteføljen ikke blir endret.

De største tapene er i Finland

Med unntak av Norge er Finland det landet der Bank Norwegian tjener mest penger. Hittil i år har Finland-virksomheten levert et resultat før skatt på 285 millioner kroner. Til sammenligning har virksomheten i Norge tjent 1,1 milliarder kroner før skatt.

Til tross for over dobbelt så høye inntekter i Norge som i Finland, er det i Finland de største utlånstapene er. Hittil i år beløper utlånstapene seg til 297 millioner kroner.

I Norge har utlånstapene vært på 179 millioner kroner.

Dobler utlånstapene

Omsetningen endte på 1,19 milliarder kroner i kvartalet, mot 988 millioner kroner i samme periode i fjor.

Nedskrivninger og tap på utlån var 299 millioner kroner i kvartalet, mot 141 millioner kroner i samme periode i fjor.

Administrerende direktør Tine Wollebekk sier i en kommentar:

– Tredje kvartal reflekterer et tilfredsstillende underliggende resultat basert på økte netto renteinntekter og sterk kostnadskontroll, sier administrerende direktør Tine Wollebekk i kvartalsrapporten.

Lavere vekst i Norge

I mange år hadde Bank Norwegian klart størst vekst innen forbrukslån hjemme i Norge, og det drev frem en utlånsvekst på mellom 30 og 40 prosent årlig. Etter en vellykket etablering i nabolandene Sverige, Danmark og Finland kommer en stor del av veksten i utlandet, og totalt har banken i dag en årsvekst på rundt 20 prosent.

I Norge isolert er veksten på mellom 10 og 15 prosent (ved utgangen av andre kvartal, red.anm.). Banken vokser i dag klart mest innen kredittkort, mens farten avtar innen forbrukslån i Norge.

Endringene skjer samtidig som Finansdepartementet har sendt på høring en ny forskrift med innstramning av markedet for forbrukslån. Det vil si at tidligere retningslinjer – som bankene ikke har vært nødt til å følge slavisk – vil bli pliktig å følge. Det handler blant annet om at lånesøknader skal sjekkes mot et nytt gjeldsregister, krav til lineære avdrag og grundig sjekk av kundenes betalingsevne.

Høringen har frist 6. desember.

Av totale utlån på vel 18 milliarder i Norge er fortsatt klart mest forbrukslån – over 12 milliarder kroner.

Nedtur på børs

Bank Norwegians morselskap, Norwegian Finans Holding, har siden børsnoteringen i juni 2016 vært gjennom store svingninger på børs til tross for en god lønnsomhet og stabil utlånsvekst. Denne høsten har aksjen falt mer enn markedet for øvrig og nedturen startet noen uker før ny forskrift ble sendt på høring i september.

Siden slutten av august i år er aksjen ned rundt 18 prosent.

SEB skrev i en analyse i september at det venter flat utlånsvekst i banken fra neste år og nedgraderte aksjen fra «kjøp» til «hold».

Vil ta Bank Norwegian til London

Forrige uke mottok Bank Norwegian et brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn fem prosent av aksjene i selskapet. Aksjonæren har stilt krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om å søke om sekundærnotering av selskapets aksjer på Main Market på London-børsen.

Det er kun én utenlandsk aksjonær som har mer enn fem prosent aksjer i banken. Det er en nomineekonto tilhørende den amerikanske storbanken Goldman Sachs.

«Styret vil gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil holde markedet informert om eventuelle vedtak i styret basert på henvendelsen», skrev Bank Norwegian da. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hallo? Det er jo helt hårreisende
DN var flue på veggen da NHO og Hunspanderer inviterte næringslivstopper, politikere og ledere til gruppearbeid om ubevisst diskriminering i arbeidslivet.
01:51
Publisert: