Finanstilsynet publiserte onsdag formiddag rapporten Finansielt utsyn og la frem en egen rapport om utviklingen i markedet for forbrukslån og annen usikret gjeld.

Veksten i forbrukslån har avtatt noe det siste halvåret, men er fortsatt svært høy. Forbrukslån til norske kunder utgjorde 106 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2018, og veksten er 11,4 prosent på ett år. Det er nær det dobbelte av gjeldsveksten ellers.

Ikke alle følger reglene

Tilsynet er bekymret for forbrukslånsveksten.

«Det er risiko for at økonomisk utsatte husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke er i stand til å betjene. Dette kan medføre store personlige belastninger for den enkelte, og utlånstap og svekket omdømme for bankene,» skriver tilsynet.

I fjor sommer ble det innført flere tiltak for å regulere veksten innen forbrukslån. Finanstilsynet innførte nye retningslinjer for utlånspraksis for forbrukslån, blant annet strengere krav til markedsføring og gjeldsbelastning hos kundene.

En kartlegging av foretakenes gjennomføring per fjerde kvartal 2017, viser at det fortsatt var mange banker som ikke har innrettet utlånsvirksomheten i tråd med retningslinjene.

– Dette er ikke tilfredsstillende, og Finanstilsynet vil følge opp bankenes etterlevelse i tiden framover. Tilsynet har økt tilsynsaktiviteten mot forbrukslånsbanker og har skjerpet kapitalkravene for disse bankene, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen i en melding.

Han sier også at tilsynet kan vurdere å pålegge flere forbrukslånsbanker ekstra høye kapitalkrav, men det vil kun bli vurdert individuelt.

De store vokser kraftig

Markedet for forbrukslån har vokst kraftig de senere årene med en rekke spesialiserte banker. Den største av dem er Bank Norwegian, som har utlån på til sammen nær 34 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal i år. Av dette er 25,5 milliarder kroner rene forbrukslån. Banken er også stor i nabolandene, mens 17,2 milliarder kroner er knyttet til utlån i Norge.

Veksten innen utlån har vært inntil 40 prosent årlig i en sterk vekstfase for Bank Norwegian, og veksten var fortsatt på 24 prosent ved inngangen til året.

En annen stor aktør er Komplett Bank, som på fire år har gitt lån for 6,3 milliarder kroner. Det siste året har bankens utlån vokst med 51 prosent. Målet til banken er å ha mellom 8,4 og 8,7 milliarder kroner i utlån ved utgangen av året, blant annet gjennom en lansering i Sverige tidligere i år.(Vilkår)

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.
Dette må du passe deg for om du surfer på åpne nett.
04:09
Publisert: