I forrige uke ble det klart at Askim og Spydeberg Sparebanks administrerende direktør Rune Hvidsten var blitt suspendert med umiddelbar virkning.

«Styret i Askim og Spydeberg Sparebank er nylig gjort oppmerksom på medieoppslag som omhandler bankens administrerende direktør. Det er påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i banken og som er egnet til å svekke tilliten til banken» skrev banken i meldingen.

Det skjedde etter at Finansavisen hadde omtalt at banken hadde gitt lån hvor rallysjåfør Henning Solberg var involvert.

Styret i banken har siden den gang igangsatt undersøkelser, ifølge en børsmelding fra Askim og Spydeberg Sparebank mandag.

«Det er viktig for styret å understreke at saken tas alvorlig, og ber samtidig om forståelse for at det ikke er mulig å gå inn på detaljer i en personalsak eller kommentere kundeforhold på grunn av taushetsplikt», står det i meldingen.

Dialog med Finanstilsynet

Banken opplyser også om at de er løpende dialog med Finanstilsynet om saken.

«Den 29. november ble det gjennomført et møte med representanter fra tilsynet der banken var representert ved styreleder, nestleder og et styremedlem. Styret redegjorde i møtet med Finanstilsynet om de faktiske omstendighetene i sakene som er omtalt i media og annen relevant informasjon».

I meldingen kommer det også frem at styret i Askim og Spydeberg Sparebank har engasjert rådgivningsselskapet BDO for å gjennomføre en ekstern gjennomgang av bankens regler og rutiner for internkontroll, og bankens arbeid med forebygging, avdekking og håndtering av interessekonflikter og økonomiske misligheter etter lover og retningslinjer fra Finanstilsynet.

«Styret i banken har også engasjert juridisk og kommunikasjonsfaglig ekspertise for å bistå med den videre håndteringen av saken og vurderer fortløpende ytterligere tiltak», står det i meldingen.

Bestrider å ha opptrådt kritikkverdig

I forrige uke ble det klart at Carl Espen Halvorsen er blitt konstituert som administrerende direktør, etter at Rune Hvitsten ble suspendert med umiddelbar virkning.

DN var da suspensjonen av Hvitsten ble kjent i kontakt med hans advokat.

– Min klient bestrider å ha opptrådt kritikkverdig og mener det ikke er grunnlag for suspensjon. Han mener å ha ivaretatt interne retningslinjer. Vi har ikke fått noe meddelt om hvem som skal gjennomføre undersøkelsen, men vi vil at de skal gjøres så raskt som mulig slik at min klient kan bli renvasket og gjeninnsatt i stillingen, sa advokat Hans Kristian Skarpholt i Advokatfirmaet Skarpholt til DN.

Askim og Spydeberg Sparebanks styreleder, Per Morten Ødegaard, bekreftet den gang at medieoppslagene som banken viser til i børsmeldingen dreier seg om to saker Finansavisen har publisert.

I den første saken, som ble publisert søndag forrige uke, omtales altså et lån som banken ga ut til en bekjent av Henning Solberg tilbake i 2016. Den andre saken omhandler en tidligere sponsor av Henning Solberg, Oddbjørn Lund, som hevder at Solberg og banksjef Hvidsten kuppet gården hans for om lag ti år siden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.