– Dette er nyheten vi har ventet og håpet på. DNB og Sbanken har mye til felles allerede, og vi gleder oss til å vise kundene hva vi kan få til sammen, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen.

Konkurranseklagenemnda har konkludert med at det ikke var grunnlag for å nekte foretakssammenslutningen mellom DNB og Sbanken, og har således opphevet Konkurransetilsynets vedtak.

– Det er fint at de deler vårt syn på saken og at det er konkludert med at det ikke er behov for avhjelpende tiltak, sier Braathen.

– I første omgang betyr dette at vi endelig får lov til å snakke med våre nye kolleger i Sbanken og bli bedre kjent, sier DNBs konsernsjef.
– I første omgang betyr dette at vi endelig får lov til å snakke med våre nye kolleger i Sbanken og bli bedre kjent, sier DNBs konsernsjef. (Foto: Fartein Rudjord)

Braathen sier til DN at det har vært vanskelig å gå inn i en klageprosess etter Konkurransetilsynet vedtok oppkjøpsforbud, og at de har vært usikker på utfallet. Men at det i dette tilfelle var viktig for banken.

Daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen, påpeker også at det har vært en lang prosess, som har vært krevende å forholde seg til, og det er bra å kunne sette punktum.

– Gitt den prosessen vi har bak oss, var dette overraskende. Da Konkurransetilsynet vedtok å forby oppkjøpet i november var det eneste riktige for oss å fokusere på våre egne planer. Vi har snudd hodene våre noen ganger det siste året, og det skal vi klare igjen. Nå skal vi først summe oss litt, før vi sammen med DNB finner ut hvordan vi kan hente det beste fra to verdener til beste for kundene våre, sier han.

Oppkjøpet vil nå bli gjennomført innen ti virkedager. Aksjonærene som har akseptert tilbudet fra DNB få sitt oppgjør for aksjene, og DNB blir majoritetseier av Sbanken, opplyser DNB.

Sbanken vil etter hvert bli et heleid datterselskap av DNB inntil alt er klart for å slå de to bankene sammen.

En dårlig dag

– Dette en dårlig dag for alle landets forbrukere og alle som er opptatt av best mulig konkurranse, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne, om at DNB nå får kjøpe Sbanken.

– Vi er lei for at Konkurranseklagenemnda overprøver Konkurransetilsynet og tar ikke hensyn til den viktige pådriverrollen Sbanken har for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet. Sbanken spiller en mye viktigere rolle for konkurransen enn bytteforholdet mellom DNB og Sbanken og de to bankenes markedsandel tilsier, mener han.

Han påpeker at mange banker vil bruke økningene i styringsrenten fremover til ytterligere å forbedre egne rentemarginer og inntjening.

– Vi oppfordrer alle til å bruke forbrukermakten og utfordre egen bank, innhente konkurrerende tilbud og skaffe seg bedre betingelser. Blir du ikke hørt, er det enkelt å bytte bank, sier han og legger til:

– Nå er det viktig at løftene fra Hurdalsplattformen blir fulgt opp raskt. Der lover regjeringen å styrke bankkonkurransen blant annet gjennom et krav til bankene om løpende og formidle hvilken rente de faktisk opererer med til boliglånskundene.

Ingen endringer

Det blir ingen endringer i bankhverdagen for kunder på en god stund enda, understreker både konsernsjefen i DNB og daglig leder i Sbanken.

– Det som er aller viktigst for meg er å si til kundene våre at Sbanken vil være den samme banken i morgen som i dag, med de samme gode tilbudene og de samme dyktige medarbeiderne. Det blir ingen endringer med det første, og når noe endres, lover vi å informere i god tid. Ambisjonene våre er jo å skape noe som er enda bedre, sier Thommesen.

Selve sammenslåingen vil ta tid, opplyser DNB og inntil selskapene er slått sammen vil de fungere som to ulike banker med ulike kunder, produkter og tjenester.

– I første omgang betyr dette at vi endelig får lov til å snakke med våre nye kolleger i Sbanken og bli bedre kjent, sier Braathen og legger til:

– Det blir ingen umiddelbare endringer i bankhverdagen for kundene og de fleste ansatte på en god stund. Selve sammenslåingen ligger et stykke frem i tid, og frem til da vil vi fortsatt være to banker med ulike kunder, løsninger og produkt.

Tatt tid

Det er snart ett år siden DNB kom med det første budet om å kjøpe Sbanken 11,1 milliarder kroner. Siden ble budet til 11,6 milliarder kroner.

Konkurransetilsynet kom imidlertid på banen og meldte at det kunne være aktuelt å stanse oppkjøpet. Tilsynet vurderte at oppkjøpet ville begrense konkurransen i markedet for fondsdistribusjon, og etter en lengre prosess sa tilsynet nei til oppkjøpsforsøket.

Dette til tross for at DNB og Sbanken hadde flere forslag på avhjelpende tiltak, som skulle hindrer at DNB blir en for dominerende aktør på fondsmarkedet. Uten at det fikk Konkurransetilsynet til å skifte mening.

– Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at oppkjøpet vil kunne medføre betydelig konkurranseskade. Vi skal nå sette oss nøye inn i nemndas vurdering, sier konkurransedirektør Tina Søreide etter avgjørelsen.

Leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa, forteller at Nordea opplevde å få mange nye kunder etter at oppkjøpsplanene ble kjent for første gang i fjor.

– Vi registrerer at DNB nå får lov til å gjennomføre oppkjøpet av Sbanken. Vi står selvfølgelig klare til å ta imot nye kunder nå også, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.