Den amerikanske storbanken Goldman Sachs la fredag frem kanonresultater, som var betydelig bedre enn de allerede meget positive forventningene. Goldman Sachs var bare den siste i rekken av amerikanske bank- og finansinstitusjoner som denne uken har lagt frem meget gode resultater. Giganter som Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, US Bancorp, Bank of America og JPMorgan Chase har alle presentert gullkantede kvartalsrapporter for tredje kvartal.

– Det har gått fantastisk bra i år, og det har vært full klaff på alle områder, med lave tap og gode finansmarkeder, sier investeringsdirektør og forvalter Robert Næss i Nordea Wealth Management.

Porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management er enig.

– Bankene gjør det bra når det går bra med økonomien ellers, og det er god fart i økonomien nå. Lånetapene er minimale og investeringsbankvirksomheten tjener gode penger på et høyt transaksjonsvolum, sier Sundal.

Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management.
Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management. (Foto: Petter Berntsen)

Kvartalsrapportene fra bankene denne uken markerte starten på den såkalte resultatsesongen i USA, og de gode resultatene bidro sterkt til løftet på Wall Street mot slutten av uken.

Venter rekordkvartal

Kommende uke begynner de norske bankene å legge frem sine kvartalsrapporter for tredje kvartal. Næss tror på lystig lesning og rekordskred.

– Det ligger an til det beste kvartalet noensinne for de norske bankene, sier Næss.

Han forvalter blant annet Nordea-fondet Norge Verdi, som ved utgangen av august eide aksjer i flere av de norske bankene som er notert på Oslo Børs, deriblant DNB. Nordea, der Næss er ansatt, er børsnotert i Sverige, Finland og Danmark.

Næss sier resultatforbedringene for norske banker ikke er dramatiske, med en forventet resultatbedring på rundt to prosent fra andre til tredje kvartal. Han påpeker at det er fremgang på alle fronter, med lave utlånstap, gode rentemarginer, gode finansmarkeder og god fart i bankenes mange sideengasjementer, som forsikring og eiendomsmegling.

Han sier at deler av bankenes utlånstap som ble tatt i regnskapene i fjor, er tilbakeført i år.

– Alt går riktig vei, med gode forutsetninger for bankene. Det ligger ikke an til noen negative overraskelser, sier Næss.

Sundal i Borea er i hovedsak enig, men han mener tredje kvartal kan bli marginalt svakere enn andre kvartal. I motsetning til de store amerikanske bankene har ikke de fleste norske bankene noen lukrativ investeringsbankvirksomhet. Unntakene er Markets-avdelingene til DNB og Sparebank 1 SMN, som tjener bra med penger, og forsikring og eiendomsmegling er også god business for bankene.

– Det går så det griner i norsk økonomi, det har vi sett det siste året. For tredje kvartal blir det mye av det samme for bankene, men marginene var fremdeles under press frem mot rentehevingen. I tillegg blir det spennende å følge med på bidraget fra skadeforsikring, samt eventuelle reverseringer av utlånstap, sier Sundal.

– Tallene blir gode. Kanskje litt svakere enn for andre kvartal, men fremover tror jeg de vil bli enda bedre. Nøkkelordene blir bedring i rentemarginer og optimalisering av kapitalstruktur, sier Sundal.

Norges største bank, DNB, legger frem kvartalstall torsdag i neste uke. Banken ventes å legge frem et resultat før skatt på 7,5 milliarder kroner i årets tredje kvartal, ifølge estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt. Det er en betydelig bedring fra tredje kvartal i fjor, da DNB la frem et resultat på 6,9 milliarder kroner.

Analytikerne venter samtidig en betydelig nedgang i DNBs tapsavsetninger, til 256 millioner kroner fra 776 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Tøffere tider fremover

Men Næss mener banksjefene og bankaksjonærene ikke bør tro at veksten fortsetter i samme tempo, selv om det stort sett ser bra ut. Han mener inntjeningen for bankene nådde toppen i tredje kvartal, og at det nå flater ut i fjerde kvartal og neste år.

Siden i sommer er referanserenten Nibor, som er bankenes innlånsrente, markant opp, fra 0,2 prosent til 0,7 prosent. Samtidig er lånerentene ut til kundene, inkludert boliglånskunder, stort sett opp 0,25 prosentpoeng, og med en forsinkelse på et par måneder.

– Bankenes inntjening blir derfor ikke fullt så bra i fjerde kvartal og neste år, sier Næss.

Han sier bankene må sette opp rentene hvis de skal komme tilbake til samme rentemargin som i første halvår. Samtidig påpeker han at høyere rente også vil gjøre det mer attraktivt å spare i bank igjen, etter en lang periode med nesten nullrente.

Sundal mener bankene vil hente inn igjen mye av rentemarginen ved at utlånsrentene heves i takt med Norges Bank, nå 0,25 prosent, mens innskuddsrentene ikke settes opp tilsvarende, kanskje bare 0,1 prosent.

Både Næss og Sundal minner også om at høyere rente gir bankene høyere avkastning på den relativt store egenkapitalandel som bankene er forpliktet til å ha. Sundal mener bankenes avkastning på egenkapitalen vil stige fra 9,1 prosent i 2020, til mellom ti og 11 prosent i år, og for enkelte som Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Vest helt opp mot 12 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.