Fjoråret var elendig for mange. Høy inflasjon ødela for forbrukere og næringsliv, mens stigende renter rammet dem som har lån. Investorene tapte penger på aksjer, obligasjoner og eiendom.

Med en slik utvikling var det vel rimelig å forvente svake resultater i mange banker, og det fikk man for eksempel i amerikanske Goldman Sachs.