«Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.»

Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding onsdag kveld, etter å ha behandlet forslaget Finanstilsynet sendte over tirsdag om at det forskiftsfestes et forbud mot at banker betaler ut utbytte. Det er usikkerheten og krisen skapt av koronaviruset som har motivert forslaget, der tilsynet ønsker at bankene preserverer kapital.

«Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte fremtidige forpliktelser,» skrev tilsynet.

Meldingen sent onsdag kveld betyr at Finansdepartementet ikke legger ned forbud mot at bankene betaler utbytte.

– Dette er en tilnærming fra finansministeren som er meget klok og skaper ro i finansmarkedene. Norske finansinstitusjoner er sitt samfunnsansvar bevisst og vil avveie de ulike hensynene i disse spørsmålene på en god måte. Det er all mulig grunn til å gi finansministeren honnør i kveld og for hvordan Finansdepartementet har håndtert den svært krevende situasjonen landet er i, skriver Tom Staavi i Finans Norge i en tekstmelding til DN.

Ikke forbud, nå

– En forskriftsendring som forbyr utbytte er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskap, og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en kommentar.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, fortsetter han.

Ifølge meldingen utelukkes det ikke fra departementets side at det kan være aktuelt med en forskrift på et senere tidspunkt.

– Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet, vil departementet vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler, heter det i pressemeldingen.

- Sjokkerende

Allerede før Finansdepartements beslutning hadde Finanstilsynets forslag skapt sterke reaksjoner.

Sparebanken Vest vedtok utbytte tirsdag og er blitt nedringt av investorer som lurer på hva som skjer. – Vi aner ikke hvordan vi skal gjøre dette, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

– Dette er sjokkerende, sier han.

Det er bare en drøy uke siden Finanstilsynet sendte brev til banken og forsikringsselskaper og oppfordret til å senke årets utbytte. Sparebanken Vest fulgte oppfordringen og vedtok på generalforsamlingen tirsdag å redusere utbetalingen av utbytte med 100 millioner kroner. Dette ble vedtatt, og egenkapitalbeviset til Sparebanken Vest handles i dag ekskludert utbytte.

Dersom Finanstilsynets får det som de vil, vil ikke Sparebanken Vest få utbetalt dette utbyttet likevel. Slik Kjerpeseth tolker tilsynet, ønsker de å stanse all utbetaling av utbytte, selv om vedtaket på generalforsamlingen allerede er gjennomført.

«Vet ikke hvordan»

Dette gjør at de som handler egenkapitalbevis på børsen i dag i praksis har fordringer til banken.

– Vi mottar nå et massivt trykk fra analytikere, investorer og kunder som ikke skjønner hva som skjer. Jeg vet ikke hvordan vi skal håndtere dette om det blir vedtatt, sier Kjerpeseth, og legger til:

– Vi vet ikke hvordan vi eventuelt skal løse dette for oss som allerede har gjennomført generalforsamling. Dette kan umulig være gjennomtenkt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.