– Vi hadde lenge en jevn vekst, men det løsnet skikkelig høsten 2022 da pengemarkedsrenten begynte å stige, sier Brynjar Ellingsen, gründer, sjef og største eier i selskapet Fixrate.

Fixrate er en digital plattform som setter bedrifter og banker i kontakt med hverandre. Fra 2021 til 2022 mer enn doblet innskuddene gjennom plattformen seg fra sju til 15 milliarder kroner.

Selskapet holder til i Steinkjer og har bankkunder og bedriftskunder i hele landet.

Rentehopp ga dobling

Fixrate har holdt på siden 2017 og var opprinnelig spesialisert på bedrifter med behov for å plassere større bankinnskudd, typisk over 100 millioner kroner.

Ellingsen forklarer at problemet da er at kun et fåtall store banker har mulighet til å ta imot såpass store innskudd og at konkurransen om gode betingelser er deretter. Flere år med tilnærmet nullrente gjorde også at det var lite å hente på innskuddsrenten i bankene, uansett størrelse.

Mindre banker, gjerne lokale sparebanker, som ikke kunne ta imot store innskudd var uaktuelle selv om de i utgangspunktet kunne tilby bedre betingelser.

Ellingsen forklarer at mindre banker ikke ønsker eller kan ha for stor eksponering mot enkeltkunder og enkeltbransjer, og at de ofte har styrevedtak på maks eksponering mot enkeltkunder. De ønsker heller ikke for mye fra like typer foretak, alt for å håndtere risiko.

Men gjennom Fixrates plattform kan en bedrift med behov for å plassere 100 millioner kroner få tilbud fra for eksempel fem små sparebanker, og sette 20 millioner kroner i hver av disse mindre bankene, som ofte er et akseptabelt beløp banken kan håndtere.

– Høsten 2022 holdt de store bankene igjen på innskuddsrenten til stor irritasjon for bedriftskunder, som begynte å bli mer aktive i søk etter bedre betingelser. Dette medførte større trykk hos oss og en dobling av kundemassen bare i fjor høst, sier Ellingsen.

Han sier det også var påtagelig at mange av de som tok kontakt var mindre bedrifter med innskudd helt ned mot én millioner kroner.

Fjoråret endte med en kundevekst på 144 prosent og en volumvekst på 44 prosent for Fixrate, og rundt 45 milliarder kroner har nå gått gjennom selskapets plattform.

Rundt 60 banker bruker nå Fixrate i jakten på kunder, og det er disse bankene som gjennom annonsering og gebyrer finansierer driften av plattformen. I hovedsak er det lokale og regionale sparebanker, men også noen mer spesialiserte banker som Obos-banken, Pareto Bank, Maritime & Merchant Bank, Collector Bank, BN Bank og Storebrand Bank.

Fixrate driver med fasilitering, ikke med rådgivning, og deres kontroll og håndtering av risiko går ikke lenger enn å sjekke om bankene på plattformen innehar gyldig bankkonsesjon.

Spredning av risiko

Den siste tids bankuro, og bankkollapsen i USA har også aktualisert risiko for innskudd. Ellingsen har ikke noen tro på bankkrise og bankkollapser i Norge, men sier det uansett aldri er lurt å putte alle eggene i samme kurv.

– I lys av økende uro er stadig flere bedriftskunder opptatt av å spre pengene til flere banker, sier Ellingsen.

Han sier mange av Fixrates kunder er oppstartsselskaper som har hentet inn risikokapital, og som i en mellomfase kan sitte på betydelige mengder kontanter. Oppstartsselskapet Appfarm fortalte i DN denne uken at det bruker Fixrate, blant annet for å spre risiko.

Ellingsen sier mange små og mellomstore bedrifter nå føler seg mest komfortable med å spre pengene til maksimalt to millioner kroner i flere banker. Dette er innenfor beløpsgrensen til Bankens sikringsfond, som garanterer for alle innskudd opp til to millioner kroner hvis noe skulle skje med banken.

– Vi skulle jo ha lansert plattformen i Silicon Valley, spøker Ellingsen, med henvisning til at mange oppstartsselskaper hadde plassert alle pengene sine i nå fallerte Silicon Valley Bank.

Ellingsen fremhever at den tekniske plattformen forenkler slik diversifisering, slik at økonomisjefer og finansdirektører slipper å nisjekke renter og andre betingelser. For oppstartsselskaper sier han dette betyr at de kan bruke all sin tid og innsats til å utvikle selskapet, ikke forhandle med bankene.

Fixrate har per i dag rundt 800 bedriftskunder, som typisk har 50 millioner kroner i innskudd. Ellingsen sier en slik bedriftskunde i dag typisk får en innskuddsrente på 1,5-2,0 prosent hos en av storbankene DNB, Nordea, Handelsbanken og Danske Bank. Gjennom Fixrate sier han denne kunden nå får en rente på vel 3,5 prosent, noe som tilsvarer én million kroner mer i årlige renteinntekter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.