Bankfusjoner er tilbake i nyhetsbildet, løftet frem av SR-Banks sammenslåing med Sparebank 1 Sørøst-Norge. Vi har fremdeles rundt 90 spare- og forretningsbanker i Norge, og spørsmålet er om dette vil sette i gang en større konsolideringsbølge. Jeg har mine tvil.