En mann og hans tidligere samboer valgte i oktober i 2008 å ta opp et lån på tre millioner kroner i valutaen sveitserfranc.

Den avgjørelsen måtte de lide et milliontap på da lånet ble vekslet om til norske kroner i mars i år. Siden høsten 2008 har nemlig kursen på sveitserfranc økt markant mot norske kroner, og valutalånet ble konvertert til et lån på 4,5 millioner kroner. Dermed endte tapet på 1,5 millioner kroner på ti år.

«Uforsvarlig»

Mannen har nå klaget inn Sparebanken Vest til Finansklagenemnda Bank da han mener banken i 2008 skulle ha frarådet han å ta opp lån i fremmed valuta.

Sveitserfranc har styrket seg kraftig mot kronen de siste ti årene.
Sveitserfranc har styrket seg kraftig mot kronen de siste ti årene. (Foto: Illustrasjon)

Lånet, som var mulig å si opp, ble både i 2011 og 2015 videreført til et nytt lån i sveitserfranc, og klageren mener han først i 2011 ble frarådet å ta opp lånet. Klageren kaller bankens rådgivning for «uforsvarlig».

«Dersom banken hadde gjort det samme i 2008, ville han ikke inngått låneavtalen», heter det i en saksfremstilling.

Han mener også at banken skulle ha rådet ham til å konvertere lånet til norsk kroner tidligere.

«Tok selv kontakt»

Sparebanken Vest bestrider at det var grunn til å fraråde klager å ta opp lånet.

«Den informasjonen og rådgivningen som ble gitt da lånet ble opptatt senere, har ikke vært mangelfull».

Den peker også på at det var mannen og den tidligere samboeren som selv tok kontakt med banken og etterspurte et valutalån.

«Formålet med lånet var å innfri tidligere lån, oppnå lavere rente enn ved lån i norske kroner og et ønske om å oppnå en valutagevinst».

Sparebanken Vest mener de gjorde låntagerne kjent med risikoen ved å ta opp lån i fremmed valuta, også risikoen ved valutaendringer. Den skal også ha gitt eksempler på hvor store tapene kan bli, og i løpet av låneperioden frarådet å forsette å ha lånet i sveitserfranc.

Banken gitt medhold

Finansklagenemnda Bank avviser mannens klage og gir Sparebanken Vest medhold. Den mener han fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen ved lånet.

«Nemnden finner det vanskelig å legge til grunn at banken i 2011 eller 2015 skulle ha gått inn med sterkere og mer begrunnede råd om konvertering».

Den mener også at tap som følge av kursendringer er en kjent risiko ved opptak av lån i fremmed valuta.

«Ikke noe vi anbefaler»

Leder for Markets-avdelingen i Sparebanken Vest, Kjetil Benson, sier at det er svært lite pågang av privatkunder som ønsker valutalån hos dem.

– Det er nok en sum av at vi er tidlig ute med å fraråde det og at mange har sett en del mediesaker på sveitserfranclån som har gått feil vei, sier han.

– Fra vår side legges det en grundig vurdering til grunn, og det er ikke noe vi anbefaler. Det er strenge krav for at kundene skal få lov til å ta opp valutalån, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Melania Trump engasjerer seg i USAs økende problem: opioid-epidemien
01:17
Publisert: