Onsdag kom første tapsvarsel fra banksektoren som følge av koronakrisen og oljepriskollaps. Sparebank 1 SR-Bank venter tap på utlån og finansielle forpliktelser på totalt 560 millioner kroner i første kvartal.

Tapene tilskrives oljeprisfall og tøft offshoremarked.

– Frykten og forventningen er at dette er første av flere banker som vil komme med tilsvarende oppdatering til markedene, sier bankanalytiker Vegard Toverud i Pareto Securities.

Meglerhuset la for noen uker siden frem en analyse hvor det advarer om at lånetapene for norske banker kan bli større enn det var etter finanskrisen. Anslagene på utlånstap er oppjustert betydelig. Olje- og offshorenæringen trekkes frem som den største bidragsyteren til tapene.

– Det er med bakgrunn i problemer sektoren har hatt over mange år, med dagens utsikter til sektoren på toppen, sier Toverud.

Oljeprisen har falt rundt 70 prosent i år og handles til cirka 20 dollar fatet. Onsdag morgen var oljeprisen på sitt laveste siden 1999. Årsaken er kollaps i etterspørselen som følge av virus.

Kommer til å fronte tap

– Vi har drevet med dette siden 2016, men nå akselererer det på en måte, sier analytiker Johan Ström i Carnegie.

I stedet for å ta store tap etter forrige oljekrise i 2014 var bankene i stor grad heller med på restruktureringer. Man håpet særlig oljeservicenæringen skulle ta seg opp, men nå er utsiktene igjen dystre.

Johan Ström i Carnegie.
Johan Ström i Carnegie. (Foto: Elin Høyland)

Ström sier det har vært få kontrakter i offshoresektoren, lave volumer og beskjedne marginer. Han tror bankene vil ta avsetninger i første kvartal, altså at de setter av penger til tap, og at tapene først vil komme inn i andre kvartal.

– Det er veldig uoversiktlig og ekstremt vanskelig å modellere dette. Dette er så ekstraordinært som det får blitt, sier han.

Analytikeren tror bankene vil ta i litt ekstra på utlånstapene nå som de ikke «blir straffet» når verden er usikker og alle vet det.

– Jeg tror de fleste bankene ikke vil kaste bort en god krise. Selvfølgelig kommer man til å fronte tap, sier han.

Analytikeren mener vi både vil se tap og restruktureringer fremover. Dessuten sier Ström man skal huske på at kommersielle banker som har lånt ut penger kan ha eksportgarantier bak seg som gjør at potensielle tap vil være ekstremt lave i offshore og særlig supplyrederier.

Satt av 440 mill.

Handelsbanken er en av de første nordiske bankene som er ute med kvartalsresultatet. Konsernet økte omsetningen med fire prosent, men driftsresultatet falt som følge av tapsavsetninger.

Banken har satt av totalt 440 millioner kroner i avsetninger. For den norske virksomheten ligger de rundt 40–50 millioner kroner.

– Vi føler oss helt trygge på det vi har gjort nå. Det er vanskelig å uttale seg om fremtidige kvartals tap i lys av koronasituasjonen. Vi er avhengig av hvordan det går med våre kunder og norsk næringsliv i kvartalene som kommer. Det positive er at vi ikke ser behov for å skrive av mer enn dette nå, sier Dag Tjernsmo, som leder Handelsbanken Norge.

Dag Tjernsmo, direktør i Handelsbanken.
Dag Tjernsmo, direktør i Handelsbanken. (Foto: Gunnar Lier)

Den norske virksomheten har totalt 170 milliarder kroner i utlån til bedrifter. Av dette er i underkant fem prosent tilknyttet olje- og gassnæringen. Store oljeselskaper utgjør en stor andel av dette og er ifølge Tjernsmo ikke forbundet med særlig stor risiko.

Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år økte tapene til Handelsbanken Norge fra åtte millioner kroner til 70 millioner kroner – en økning på over 700 prosent.

Godt rustet

Til tross for høyere tap, pressede marginer på boliglån og en overhengende usikkerhet om hvordan koronaviruset vil arte seg i markedet, er Handelsbanken-sjefen ved godt mot.

– Vi sto igjennom finanskrisen uten å gå til aksjonærer eller myndigheter å be om støtte. Vi har beholdt bufferen i form av store likviditetsinnskudd i sentralbanker verden rundt for å være skodd for neste mulige krise. Vi tror og mener vi skal håndtere dette godt.

Johan Ström i Carnegie er heller ikke bekymret for at potensielle tap i oljesektoren skal ramme bankene hardt.

– Jeg tror bankindustrien står veldig godt rustet for at olje skal igjennom en andre runde med restrukturering, sier han.

«Vi mener inntjening og utbytter muligens vil svekkes, men at bankene generelt er velkapitalisert og med lite behov for ny kapital selv i de mer ugunstige scenarioene», skriver Toverud i en analyse.

Selv om dagens situasjon skulle føre til høyeste kredittap siden 90-tallet, mener han bankene i dag er langt mer kapable til å håndtere utfallet.

Ifølge Toverud i Pareto er det heller ikke mange norske banker som har direkte eksponering mot olje- og offshore. Av banker med norsk hovedkontor lister han opp DNB, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 SMN, Sparebanken Møre, Sparebanken Vest og Sparebank 1 Nord-Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.