I forbindelse med et ordinært stedlig tilsyn i Danske Banks lokaler på Aker Brygge, der investeringsbankavdelingen holder til, har Finanstilsynet kommet over et kuriøst tilfelle: Der har en av Danske Banks kunderådgivere solgt inn en investering i et selskap han selv er involvert i overfor en bankens kunder.

– Det er ikke ofte vi kommer over en slik sammenblanding av roller, konstaterer seksjonsleder i Finanstilsynets avdeling for verdipapirforetak, Roy Halvorsen.

Megleren skal ha presentert selskapet til en investor over telefon, noe som kom frem da tilsynet gikk gjennom lydopptak.

«Ikke ærlig og redelig»

«Finanstilsynet mener det er problematisk at diskusjoner rundt meglers private forretninger trekkes inn i en samtale som avholdes med en investor i egenskap av å være kunde av Filialen. Dette kan medføre en uheldig rollesammenblanding, og aktualiserer flere problemstillinger knyttet til interessekonflikter og investorbeskyttelse. Det var derfor Finanstilsynets foreløpige vurdering at adferden beskrevet over bryter med Filialens plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i tråd med kundenes beste interesse og påse at markedets integritet ivaretas på beste måte», skriver tilsynet i sin rapport.

– Sammenblandingen kan føre til at bankens kunde ikke vet om det er en objektiv rådgiver som han eller hun mottar råd fra, eller om det er en selger av egne prosjekter vedkommende møter, sier Halvorsen.

Ifølge rapporten fra Finanstilsynet pågikk tilsynet over et år, og det ble stilt flere «betimelige spørsmål», slik Halvorsen omtaler dem. Seksjonssjefen vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hva det ble stilt flere spørsmål om i Danske Banks meglerhus. Han viser til rapporten der det står:

«Finanstilsynet kritiserte på bakgrunn av dette at registrerte avvik ikke er fulgt opp med egnede tiltak på et tidligere tidspunkt, og stilte spørsmål ved om Filialen har viet tilstrekkelig med ressurser og oppmerksomhet til etterlevelse av regelverket.»

Finanstilsynet påpeker blant at det i forbindelse med en aksjeemisjon i 2019 ikke forelå lydopptak av samtaler mellom banken og investorer, noe som ble forklart med at samtalene foregikk på mobiltelefon mens meglerne oppholdt seg i utlandet. Men her eksisterte det dokumentasjon i form av e-postkorrespondanse. De aktuelle samtalene til utlandet skulle vært loggført og tatt opp på bånd via en egen applikasjon, og banken forklarer at dette ikke skjedde på grunn av en menneskelig feil.

Banken har i ettertid sendt en påminnelse om mobilopptak til alle sine ansatte.

Ifølge Halvorsen slo Finanstilsynet seg til ro med svaret det fikk på den midlertidige rapporten.

Legger seg flat

I sin kommentar til Finanstilsynet erklærer Danske Bank seg helt enig, og forklarer at den aktuelle tildragelsen ikke ble fanget opp gjennom bankens løpende overvåkning. Banken mener i likhet med tilsynet at den aktuelle samtalen viser at det er skjedd en uheldig rollesammenblanding, og påpeker at meglerens opptreden er i strid med bankens eget regelverk.

– Vi tar tilsynsrapporten fra Finanstilsynet til etterretning og har som følge av denne prosessen satt i verk en rekke tiltak for å styrke oss på de områdene der Finanstilsynet påpeker at vi har forbedringspotensial. Vi opplever at vi har hatt god dialog med tilsynet rundt vårt tilsvar og at våre tiltak er blitt anerkjent i sluttrapporten, sier Stian Arnesen, kommunikasjonssjef i Danske Bank.

«Filialen har gjennomført tiltak mot vedkommende megler», skriver Danske Bank i sitt tilsvar.

– Denne saken er håndtert opp mot personen det gjelder, men utover dette kommenterer vi ikke personalsaker i mediene, sier Arnesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.