Hønefoss Sparebank er ilagt et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner av Finanstilsynet. Det melder banken selv i en børsmelding. Gebyret kommer i etterkant av stedlig tilsyn med banken.

«I merknadene av 29. oktober 2019 og varselet av 22. november 2019 vises det til manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven», skriver banken.

DN har tidligere skrevet om at banken har fått krass kritikk fra Finanstilsynet. Blant annet skal en bankkunde i Hønefoss Sparebank brukte sparebanken sin flittig på ett punkt:

Med store kontantsummer dro kunden til bankens innskuddsautomat. Kontantene ble telt av maskinen, før pengesummen ble overført til brukskontoen. Derfra ble de sendt videre til banken som nedbetaling på kundens boliglån. Først etter at tilsynet hadde vært på besøk, sendte banken en melding til Økokrim – en såkalt MT-melding, om «mistenkelig transaksjon», slik bankene må gjøre etter hvitvaskingsreglene.

Saken er ett av flere punkter der banken har fått hard kritikk av Finanstilsynet, og blir brukt som eksempel på at banken ikke har hverken «rutiner, kompetanse eller systemer til å fange opp mistenkelig kundeadferd». Finanstilsynet er også kritisk til at feil som ble påpekt for seks år siden, fortsatt ikke er rettet opp.

Banken har akseptert gebyret fra Finanstilsynet.

«Banken tar tilsynets merknader svært alvorlig. Det ble også derfor umiddelbart etter gjennomføringen av tilsynet satt i verk tiltak for bringe de påpekte forholdene i orden. Finanstilsynet er tidligere gitt en oversikt over de tiltak som er gjennomført, og banken vil fortsette å ha særlig fokus på dette i sitt fremtidige arbeid», skriver Hønefoss Sparebank i meldingen.

Etter den harde kritikken fra tilsynet i løpet av høsten gikk banksjef Per-Arne Hanssen av i starten av desember.

– Finanstilsynet har i sin rapport påpekt utfordringer og forbedringsområder i banken. Som øverste leder er dette naturlig mitt ansvar. Derfor velger jeg å ta konsekvensen av det ved å trekke meg fra stillingen, skrev han i sms til DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.