Det norske skydataselskapet Basefarm selges til det franske teleselskapet Orange for 350 millioner euro, eller 3,3 milliarder kroner.

– Riktig pris

Gründer og styreleder Grethe Helene Viksaas (60) deler mer enn 100 millioner kroner for eierandelen hun deler med medgründer Anders Olav Ellefsrud på 1,3 prosent.

– Vi tror det er en riktig pris og er fornøyd med den nye eieren, sier Viksaas.

– Salget har ligget i kortene hele veien. Abry har vært med som eier i seks år, og har i utgangspunktet tre–syv års horisont på eierskapene sine, legger hun til.

Det er oppkjøpsselskapet Abry Partners, som kjøpte det norske it-selskapet i 2012 for 700 millioner kroner, som initierte salget. Nå får Abry rundt 2,35 milliarder kroner for sin 71 prosent aksjeandel i Basefarm, mens øvrige ansatte og ledere deler mer enn 100 millioner kroner.

Gjort seg gode på skyløsninger

Basefarm utvikler nettbaserte sky- og stordataløsninger og har virksomhet i Norge, Sverige, Nederland, Østerrike og Tyskland. Selskapet ble startet opp i 2000 og har siden vokst jevnt i omsetning og størrelse.

Selskapet har rundt 550 ansatte, hvilket betyr at totalprisen på 3,3 milliarder kroner falt på rundt seks millioner per ansatt.

Basefarm har gjort seg attraktive med sterk kompetanse og gode systemer, for både private og bedriftskunder.

– Vi er gode på automasjon av driftsløsninger og hybride skyløsninger. Vi har også mye erfaring i å hjelpe kundene over på skyløsninger og finne den riktige balansen mellom sky- og sentrale løsninger, sier Viksaas.

– Med kjøpet av The unbelievable Machine Company i Tyskland og Østerrike i fjor, fikk vi også et tilskudd av kompetanse og kunder på big data.

Ravin Mehta og Benno Wiedfeld i den oppkjøpte tyske virksomheten, får med seg til sammen nesten 700 millioner kroner for sine eierandeler i Basefarm.

Beholder navn og ledelse

Viksaas sier at Basefarm skal bestå som navn – og selskap.

– Planen er å beholde Basefarmnavnet og ledelsen med ansatte. Det viktigste har vært å kunne fortsette med en eier som har ambisjoner som passer med våre, og det har Orange.

Viksaas sier det ikke ligger noen planer om å nedbemanne som følge av oppkjøpet:

– Det er markedssynergier, ikke sparesynergier som er grunnen til at Orange kjøper. Vi kommer ikke til å gjøre kutt som følge av dette, sier hun.

På spørsmål om styrelederen selv kommer til å fortsette i selskapet, er Viksaas usikker.

– Jeg har selv trappet ned på den operative fronten, og vi har ikke brukt tid på å snakke om min rolle fremover, sier hun.

Gikk i minus i fjor

Basefarm Holding omsatte i fjor for over 868 millioner kroner, men endte med et underskudd på 54 millioner før skatt. Selve driften i selskapet går bra, mens resultatet ellers blir belastet med betydelige lånekostnader for interne lån - noe som er vanlig i selskaper som er kjøpt opp av oppkjøpsfond.

– Den underliggende driften i Basefarm as er veldig lønnsom, spesielt i Norge, sier Viksaas.

Regnskapet for fjoråret viser at konsernet hadde egenkapital ved utgangen av 2017 på 367 millioner kroner. Det tilsvarer 11 prosent av kjøpesummen fra Orange.

Basefarm Holding hadde 1,7 milliarder kroner i eiendeler ved årsskiftet.(Vilkår)

På kjøkkenbenken: Drop Scale
Mathias Steinbru tester digital vekt som snakker med mobilen din.
00:49
Publisert: