«Resultatet for kvartalet preges av vekst, god lønnsomhet, effektiv drift og et lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med årets øvrige kvartaler.»

Det skriver SR-Bank i resultatrapporten torsdag morgen.

Banken økte derimot nedskrivningene på utlån og garantier var på 270 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 139 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Samlet for 2020 skrev banken ned to milliarder kroner.

Bankens styre vil be generalforsamlingen om en fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020, på inntil kroner 3,10 kroner dersom myndighetens regelverk tillater det, noe som tilsvarer nesten 800 millioner kroner.

Vekst i privatmarkedet

Netto renteinntekter for banken endte på 994 millioner kroner, mot én milliard fra året før.

Lave boliglånsrenter og tilskuddsordninger for bedrifter, som er rammet av fall i omsetning, har demmet opp for en økonomisk nedtur som kunne ha blitt større. Både i kvartalet og for året samlet sett, har utlånsveksten til privatmarkedet vært god, mens den er tilnærmet uforandret for utlån til bedriftsmarkedet, forteller konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Resultat før skatt var på 705 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 626 millioner i samme kvartal året før.

– Vi har heldigvis hatt et fjerde kvartal hvor vi har fått tilbake god vekst i privatmarkedet, og en svak negativ vekst i bedriftsmarkedet, konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Noen timer etter at resultatene ble offentliggjort gikk Fasmer til innkjøp av 4000 SR-Bank-aksjer til kurs 96,60. Det tilsvarer 386.400 kroner. Etter kjøpet eier hun 7500 aksjer i selskapet.

– Investeringsnivået vil gå noe ned

Fasmer inntok sjefsstolen i SR-Bank 1. januar. Fortsatt er økonomien og markedet preget av usikkerhet knyttet til pandemien og oljesektoren.

– Videre venter vi at investeringsnivået i Norge kommer til å gå noe ned, men vi venter en økt vekst på sikt i løpet av året. Vi har akkurat hatt et konjunkturbarometer, og vi lener oss på at bedriftene snakker om økte investeringer og flere ansatte.

– Jeg tror at det nå handler om å holde ut og stå løpet i mål. Vi er blitt gode på å håndtere risiko.

Banken kan vise til vekst i personmarkedet, drevet i stor grad av lave renter. Til sammen har banken over 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder, hvor de fleste befinner seg i Rogaland.

– Det som er interessant for personmarkedet er at vi har vokst mer utenfor enn i Rogaland, men nå har veksten i Rogaland også tatt seg opp, sier Fasmer og peker på at arbeidsledighetstallene i Rogaland stadig viser bedring.

For året 2020 samlet sett fikk banken et resultat før skatt 1,8 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen etter skatt for 2020 ble 6,4 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.