Oljefondet ut av oljeaksjer? NHH-professor Øystein Thøgersen har ledet et utvalg som har undersøkt dette.

Utvalget ble satt ned etter at Norges Bank, som forvalter fondet, hadde anbefalt å ta ut energiaksjene. Når oljeprisen faller, reduseres verdien av oljen i bakken, verdien av Equinor og energiaksjene i Oljefondets portefølje. Det går ut over nasjonalformuen. Hvis Oljefondet kvitter seg med energiaksjene, vil det dempe reduksjonen i nasjonalformuen. Følgelig bør energiaksjer selges, mente Norges Bank.

Les også utvalgsleder Øystein Thøgersens leserinnlegg her: Oljefondet bør fortsatt eie oljeaksjer dnPlus
NHH-professor Øystein Thøgersen leverte rapport om oljeaksjer i Oljefondet til finansminister Siv Jensen fredag.
NHH-professor Øystein Thøgersen leverte rapport om oljeaksjer i Oljefondet til finansminister Siv Jensen fredag. (Foto: Gorm K. Gaare)

Dette er Thøgersens utvalg langt på vei enig i, men så trekker de frem noen søyler og tall som gjør at de kommer til stikk motsatt konklusjon: La oss si at vi får et varig oljeprisfall på 20 prosent. Da vil verdien av norsk oljevirksomhet falle med 1750 milliarder kroner. Hadde Oljefondet ikke hatt noen olje- og energiaksjer, ville tapet blitt redusert med 13 milliarder kroner, ifølge utvalget.

Ta trikken

– Hvis du skal forsikre huset ditt, er du interessert i en forsikring som gjør at du kan bygge opp huset ditt til samme standard. Forsikringen du får ved å selge energiaksjer gjør at du har råd til trikkebillett til nærmeste hotell, sier Thøgersen.

Grunnen til at tapet ikke reduseres mer, er at energiaksjer og oljepris ikke svinger like mye i takt som man kanskje skulle trodd.

Utvalgets poeng er at den risikoen man blir kvitt er forsvinnende liten. Utvalget mener at norske myndigheter har håndtert denne oljeprisrisikoen på en god måte hittil, samtidig som oljeprisrisikoen blir stadig mindre som følge av at det er stadig mindre olje igjen i bakken. Men dersom politikerne er veldig opptatt av å redusere oljeprisrisikoen, så er det andre tiltak som er langt mer treffsikre, mener utvalget: Staten kan selge seg ned i Equinor, der den eier 67 prosent, og selge deler av statens direkte eierskap på sokkelen, SDØE. Energiaksjene i Oljefondet har en verdi på cirka 300 milliarder kroner. Ved å selge seg ned i Equinor til 34 prosent, og opprettholde negativ kontroll, kan staten dra inn 230 milliarder kroner. Et bitte lite salg av SDØE-andeler, så tilsvarer dette energiaksjene i Oljefondet. Statens samlede eksponering mot olje - Equinor, SDØE og oljeskatt - er estimert til cirka 4000 milliarder kroner.

Lunken mottagelse

Forslaget om energiaksjer fra både utvalget og Norges Bank er finansielt begrunnet, men det er blitt oppfattet også som miljøpolitisk. Opposisjonen på Stortinget har langt større sans for Norges Banks konklusjon. SV og KrF vendte fredag tommelen ned for utvalgets konklusjon, mens Arbeiderpartiet var mer avventende. Fra både miljøorganisasjoner, som Greenpeace, Fremtiden i våre hender og Bellona, og fra finansielt hold, Handelshøyskolen BI og Storebrand, var det heller ikke den store entusiasmen å spore.

Siv Jensen var mer fornøyd. Hun og regjeringen sablet ned argumentet om å ta ut oljeaksjer fra Oljefondet i Perspektivmeldingen, som kom vinteren 2017. På høsten samme år anbefalte Norges Bank det stikke motsatte, uten at regjeringen hadde bedt banken om å vurdere dette.

Jensen varslet at hun legger frem saken for Stortinget til høsten. Da vil energiaksjenes fremtid i Oljefondet avgjøres. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Ingen signaler om at handelskrigen avtar
- Hittil har tollen på handel mellom landene kommet opp i 50 milliarder dollar. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer utviklingen i handelskrigen mellom Kina og USA.
01:20
Publisert: