– Vår klient er fornøyd med resultatet. Så langt vi kan se er dommen godt begrunnet, sier partner Per Magne Strandborg hos advokatfirmaet Wikborg Rein i Bergen.

Han har sammen med partner Christian Hausvik i HLT Advokatfirma ført en omfattende styreansvarssak på vegne av selskapet Norfield Shipping AS.

Norfield saksøkte fire tidligere styremedlemmer og daglig leder i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT), som gikk konkurs sommeren 2013.

Norfield tapte store penger på konkursen, og mener de tidligere styremedlemene og daglig leder i RXT forsømte ansvaret sitt.

– Har vunnet frem

– Dette gjelder alminnelig styreansvar og brudd på handleplikten som ligger hos et styre, sier advokat Strandborg.

Per Magne Strandborg er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor.
Per Magne Strandborg er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor. (Foto: Eivind Senneset)

Nå har Norfield fått medhold i en avgjørelse fra Bergen tingrett.

– Vår klient har vunnet frem med sitt syn, sier Strandborg.

Ifølge dommen må de tidligere styremedlemmene og daglig leder totalt betale 25,7 millioner kroner i erstatning. De må også dele på saksomkostninger for motparten på 1,5 millioner kroner.

Erstatning og saksomkostninger

Personene som nå er idømt erstatning er:

  • Eva von Hirsch – dømt til 175.000 dollar (1,5 mill. kr.) i erstatning.
  • Walter Sognnes – dømt til 900.000 dollar (7,5 mill. kr.) i erstatning.
  • Stein Hedemark – dømt til 500.000 dollar (4,2 mill. kr.) i erstatning.
  • Kristen Stein Jakobsen – dømt til 1.200.000 dollar (10,0 mill.kr.) i erstatning.
  • Thorhild Widvey – dømt til 300.000 dollar (2,5 mill.kr.) i erstatning.
Kristen Jakobsen og rettsbetjent Stein Engelsen avbildet under en rettsaken mellom Økokrim og P.R.S.Jacobsen i Oslo Tingrett i 2011.
Kristen Jakobsen og rettsbetjent Stein Engelsen avbildet under en rettsaken mellom Økokrim og P.R.S.Jacobsen i Oslo Tingrett i 2011. (Foto: Thomas T. Kleiven)

Jakobsen, Hedemark, Sognnes, Widvey og Hirsch er også i fellesskap dømt til å betale 1,5 millioner kroner i saksomkostninger for Norfield.

Kulturminister dømt

Thorhild Widvey er også kjent som tidligere kulturminister, tidligere olje og energiminister og er nå Statkraft-styreleder og Kværner-styremedlem.

Hun uttalte følgende til BT da søksmålet ble kjent i 2015:

– Jeg kan bekrefte at det har kommet et krav. Kravet bestrides. Utover det har jeg ingen kommentar da saken skal gå i retten.

Advokat Geir Mikalsen representerer alle de domfelte.

– Vi mener dommen er feil. Den vil derfor bli anket til lagmannsretten, sier Mikalsen.

Eva von Hirsch har hatt en rekke styreverv. Her et arkivbilde fra generalforsamlingen i Kværner i 2004.
Eva von Hirsch har hatt en rekke styreverv. Her et arkivbilde fra generalforsamlingen i Kværner i 2004. (Foto: Sigbjørn Sandsmark)

Eva von Hirsch sier følgende til DN:

– Dette er en helt uriktig dom. Vi anker den.

– Jeg er svært uenig i dommen, og er innstilt på å anke. For øvrig er styremedlemmene blitt enig om å la advokaten uttale seg, sier Walter Sognnes. 

Krav på nær 90 mill.

Erstatningskravet fra Norfield var på 10,6 millioner dollar - tilsvarende 88,6 millioner kroner med dagens kurs. 

Tapene knytter seg ifølge dommen i hovedsak til RXTs manglende betaling av hyre for båtene MV «Ocean Pearl» og MV «Malene Østervold», som ble leid ut til RXT våren 2012.

Et sentralt punkt i dommen er at styre og ledelse i RXT ikke sørget for at det var en forsvarlig egenkapital og likviditet i RXT «ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet fra fjerde kvartal 2011 og senere». Videre heter det blant annet om de saksøkte at de «unnlot å foreslå selskapet oppløst» (...) «Når virksomheten likevel fortsatte, sørget de ikke for å gi fullstendig og korrekt informasjon til Norfield verken ved inngåelsen av certepartiene eller mens certepartiene forløp».

Fikk fratrekk

I dommen er det gitt betydelig lempning, altså at det er gitt fratrekk for at byrden ikke skal bli for stor for dem som dømmes til å betale erstatning.

«Ansvaret bør være så strengt at det bidrar til at styremedlemmene oppfyller pliktene sine. Men det er også et viktig hensyn at erstatningsansvaret ikke kan være så strengt at styrerollen i praksis nærmer seg et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Økonomisk ansvar ved store tap kan være ruinerende», heter det i dommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ha betyr det at Trump trekker USA fra frihandelsavtalen TPP?
DNs kommentator Bård Bjerkholt om USAs exit fra frihandelsavtalen TPP.
02:16
Publisert: