2016 ble et svært godt år for investeringsselskapet til Bertel O. Steen og hans familie. Selskapet Ses as fikk i fjor et resultat før skatt på 41,9 millioner kroner. Dette er en kraftig forbedring i forhold til et resultat på 6,7 millioner kroner i 2015.

– Vi var fornøyd med utviklingen i fjor, men jeg kan ikke huske hvilke investeringer som bidro mest, sier Bertel Otto Steen til DN.

Av børsnoterte aksjer hadde Ses as ved utgangen av 2016 store aksjeposter i shippingselskapet I.M. Skaugen, teknologiselskapet Kitron og investeringsselskapet Borgestad.

Det var gevinst og verdiøkning på aksjeinvesteringene som dro resultatet til Ses as opp i 2016. Finansinntektene i 2016 var på 78 millioner kroner, opp fra 9,4 millioner året før.

Ved inngangen til 2017 eide Ses as 6,1 millioner aksjer i papirkonsernet Norske Skog. I løpet av året har denne aksjeposten økt til 12 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 4,3 prosent. De siste to millioner aksjene kjøpte Bertel O. Steen så sent som på tirsdag i forrige uke.

Investeringsselskapet Ses as hadde ved utgangen av fjoråret 409 millioner kroner i egenkapital og 70 millioner i gjeld.(Vilkår)

Mange tror valget blir påvirket av sosiale medier: – Det er jo det mediet jeg er mest på, sammenlignet med aviser og magasiner
Mange av de DN snakker med på gaten i Arendal tror sosiale medier påvirker valgene de tar, også hva de vil stemme ved høstens stortingsvalg.
01:54
Publisert: