Bionor Pharma startet bokbyggingen på den rettede emisjonen som er knyttet til det nylige oppkjøpet av Solon Eiendom onsdag klokken 16.30. Tegningsperioden vil vare frem til torsdag klokken 08.00, ifølge en melding.

Den rettede emisjonen er på én milliard aksjer, hver verdt 0,15 kroner hver, slik at transaksjonen vil gi Bionor Pharma 150 millioner kroner. I meldingen om oppkjøpet mandag, forklarte selskapet at det vil bruke 60 millioner for å investere i et eiendomsprosjekt i Ski i Akershus, kjøpe tomter for fremtidige prosjekter, samt for generelle selskapsformål.

Som del av den rettede emisjonen, vil også følgende aksjonærer i Solon Eiendom selge Bionor-aksjer som de mottar som betaling for salget til Bionor til 0,15 kroner pr aksje:

*Dukat AS (eiet av Tore Aksel Voldberg), 333.333.333 aksjer

*Solon AS (eiet av Tore Aksel Voldberg), 333.333.334 aksjer

*MRD Holding AS (eiet av Simen Thorsen), 333.333,333 aksjer

Når denne transaksjonen er fullført, vil Bionor gjennomføre en emisjon nummer to mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen. Emisjon nummer to vil være på 666.666.666 aksjer, hver verdt 0,15 kroner, totalt 100 millioner kroner.

Begge emisjonene er allerede garantert av en gruppe norske og internasjonale investorer, inkludert Bionor-styremedlem Øystein Stray Spetalen og styreleder Einar J. Greve.