Kursfesten i bitcoin og andre kryptovalutaer førte til at interessen for denne typen investeringer eksploderte i fjor høst. Den økte interessen, i kombinasjon med generelt lav kunnskap om kryptovaluta, har gitt svindlere store muligheter. I tillegg til at mange ikke får levert kryptovaluta de har betalt for, blir enkelte svindlet for langt større beløper ved at kriminelle får tilgang til deres nettbank.

Norges største bank, DNB, bekrefter at svindel med kryptovaluta er et sterkt økende problem.

– Vi har sett bedragerier av denne typen siden rundt 2013, og beløpene som folk lures til å investere, er blitt større og større for hvert år. Både antallet bedragerier og beløpene tiltok skikkelig utover høsten 2017. Da så vi eksempler på bedragerier hvor «investeringsbeløpet» var på over én million kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Elisabeth Giske i DNB til DN.

Marit Elisabeth Giske, kommunikasjonsrådgiver i DNB.
Marit Elisabeth Giske, kommunikasjonsrådgiver i DNB. (Foto: Stig B. Fiksdal/DNB)

Også Sparebank 1 SR-Bank har opplevd en kraftig økning i antallet svindelforsøk.

– I november og desember så vi at transaksjoner knyttet til bitcoin-handel tok av. Det har også dukket oppe flere tilfeller av svindel. Til nå har vi identifisert seks kunder som til sammen er blitt svindlet for flere millioner kroner, sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank.

Svindlet for millioner

De seks kundene ble ifølge Haugland utsatt for profesjonelle svindlere.

– Kundene er først blitt kontaktet av svindlerne og blitt overtalt til å investerte et mindre beløp. Senere er de blitt oppringt på ny og fått beskjed om at de har gjort et kupp og at de har oppnådd en pen gevinst. Svindlerne anbefaler dem da å raskt investere et mye større beløp for å dra nytte av den gode utviklingen, forteller Haugland.

I flere av tilfellene har svindlerne klart å overtale kunden til å gi bort innloggingsinformasjon til nettbanken for å muliggjøre en rask investering.

– Det som beklageligvis har skjedd, er at svindlerne isteden har tømt kundens konto, sier Haugland.

Svindlerne har utnyttet det norske systemet med straksoverføringer og ført pengene via norske vekslingssentraler der pengene veksles om til bitcoin og føres videre til svindlernes egne kontoer.

– Svindlerne fremstår som svært profesjonelle og har åpenbart stor kunnskap om det norske banksystemet, sier Haugland.

Store mørketall

Etter at SR-Bank gikk ut og advarte mot denne typen svindel for noen uker siden, har ikke banken fått inn nye saker med lignende fremgangsmåte.

– Men vi tror at det fortsatt skjer svindler der folk tror de kjøper bitcoin, uten at de faktisk får levert noen bitcoin. Denne typen svindel kan det dessuten ta lang tid å oppdage, sier Haugland.

Å telle opp hvor mange tikroninger som ligger i lommeboken, er lett, men for en person som er ukjent med kryptovaluta, kan det være vanskelig å avgjøre om valutaen som er kjøpt, faktisk er blitt levert. Kanskje er lommeboken helt tom uten at personen er klar over det.

– Mange kan være rammet av svindel uten at de vet det selv, og det kan ta lang tid før de oppdager at de er blitt svindlet, sier Haugland.

Erfaringene peker ifølge Haugland også på at mange som er rammet av denne typen svindel, er såpass flaue over å ha blitt lurt at de ikke varsler om det.

– Vi ser at flere som er blitt rammet av denne typen svindel, velger å ikke gjøre noe med det, fordi de ikke ønsker oppmerksomhet om sine egne feilsteg, sier Haugland.

Han tror at disse to effektene tilsier at det er store mørketall når det gjelder svindel med kryptovaluta.

Stoppet millionsvindel

Også kommunikasjonsrådgiver Giske i DNB sier at bankens erfaringer er at de kriminelle som står bak denne typen bedragerier, er «svært profesjonelle».

– De har brukt mye tid på å lage troverdige historier som de underbygger med fiktiv dokumentasjon og tilsynelatende profesjonelle nettsider. Det er derfor ingen grunn til å føle seg dum eller være flau hvis man er blitt lurt, sier Giske til DN.

– Det som er viktig, er med en gang si fra til banken og anmelde forholdet til politiet. Banken kan da bruke informasjonen til å forhindre at andre blir lurt, og det er viktig å anmelde forholdet slik at de kriminelle kan bli stanset, sier hun.

Bjørn-Inge Haugan, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet
Bjørn-Inge Haugan, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet (Foto: Foto: Sparebank 1)

Sparebank 1 Østlandet har oppdaget fire bedrageriforsøk der kundene er blitt forsøkt svindlet for til sammen seks millioner kroner.

– Ett av forsøkene klarte vi å stoppe, slik at det totale svindelbeløpet er på rundt fire millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Bjørn Inge Haugan i Sparebank 1 Østlandet.

Han har samme råd til kundene som SR-Bank og DNB.

– Aldri gi fra deg kontoinformasjon eller innloggingsdetaljer til din nettbank, sier Haugan.

– Når det gjelder investeringer i bitcoin, vil jeg også oppfordre kundene til å være ytterst varsomme og ikke investere i noe med mindre man er 110 prosent sikker på et det er et seriøst selskap, sier Haugan.

DN har også snakket med Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN, men disse bankene har foreløpig ikke kjennskap til konkrete svindeltilfeller i sine banker. (Vilkår)

Han har fått 1,3 tonn reklame i posten
Roger Pihl får mindre reklame i posten, men stadig mer enn man skulle tro.
01:19
Publisert: