Flere datasentre i provinsen Sichuan i Kina ble stengt forrige søndag etter at myndighetene i den sørvestlige provinsen beordret en full stans av all kryptoutvinning.

Nå melder flere medier at nærmere 90 prosent av den kinesiske utvinningskapasiteten er satt ut av drift av de sentrale myndighetene i landet, som tidligere har huset en stor andel av verdens miningkapasitet.

Mining av bitcoin er en sentral prosess i å verifisere både historiske og nye transaksjoner på blokkjeden, og det desentraliserte nettverket er derfor helt avhengig av at det til enhver tid er tilstrekkelig med verifiseringskapasitet.

Siden pristoppen i april har bitcoin hatt noen tøffe måneder. Lørdag handles en bitcoin for i overkant av 30.000 dollar, og har falt rundt 50 prosent de siste tre månedene.

Leder i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jensen, er imidlertid ikke bekymret for de harde politiske føringene fra kinesiske myndigheter.

– Mange av kritikerne av bitcoin har rettet et fokus mot risikoen av en for stor avhengighet til Kina. Nå viser det seg at den politiske risikoen har vært overdreven, og verifiseringskapasiteten har nå forflyttet seg til andre deler av verden, sier han.

Siden det ikke finnes noen sentral myndighet som sikrer tilliten til bitcoin, er systemet avhengig av at alle transaksjonene blir verifisert, gjennom såkalt mining. Mining går ut på å løse kompliserte matematiske problemer med en viss mengde datakraft.

På den måten kan alle i nettverket ha tillit til at de verifiserte transaksjonene er korrekte. Datakraften som brukes til denne verifiseringen trenger mye energi, noe som har fått en rekke kritikere til å peke på bitcoin som en miljøversting.

– Langsiktig positivt

Ifølge Jensen er det innebygget en sikringsmekanisme i bitcoinnettverket som tar høyde for denne typen politisk risiko og som sikrer at verifiseringskapasiteten er både fleksibel og mobil.

– Blokkjedeteknologien som bitcoin bygger på har en automatisk sikringsmekanisme som gjør at kompleksiteten av å verifisere nye transaksjoner reduseres, og dermed tilpasser seg den nye kapasiteten til verifiseringsnettverket, sier han.

Jensen mener kritikerne nå har et forklaringsproblem, og peker på at hendelsen med nedstengingen av kinesiske datasentre er med på å styrke tilliten til bitcoin som oppgjørssystem.

– Dette er langsiktig positivt for tilliten til bitcoin som system og verdienhet, sier han.

Stor risiko

Jensen legger ikke skjul på at han venter en periode fremover der det er knyttet stor risiko til den videre kursutviklingen.

– Det kommer til å fortsette å være store svingninger flere år frem i tid, men svingningene vil med tiden bli redusert når flere store aktører kommer på banen og etablerer seg, sier han.

Tidligere i år ble det kjent at verdens største kapitalforvalter, Blackrock, tar sikte på å etablere seg i markedet for kryptohandel gjennom sine fond.

Blackrock forvaltet verdier for 75.000 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

Jensen mener høyere renter og mindre løs pengepolitikk vil kunne påvirke prisen på bitcoin negativt i tiden fremover.

– I det korte bilde er det grunn til å tro at mindre stimuli fra sentralbankene vil slå negativt inn på bitcoin. Årsaken til dette er at høyere rente påvirker lønnsomheten av investeringer som gjøres med kreditt på en negativ måte, sier han og legger til:

– Det skjer hele tiden fri innovasjon av en rekke produkter og tjenester som benytter bitcoin som datakilde. Dette vil føre til at det vil komme stadig flere aktører og brukere på banen. På lang sikt er det den teknologiske utviklingen som er driveren bak prisutviklingen på bitcoin, avslutter han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.