I juni i 2018 fikk forsikringsselskapet If inn et større krav. Mannen som meldte inn kravet hevdet han hadde hatt nyinnkjøpt datautstyr til en verdi av 77.839 euro – nesten 787.000 kroner – stående i bilen sin da denne ble stjålet utenfor hotellet han bodde på i Serbia. Det fremgår i en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Mannen forklarte i møte med forsikringsselskapet at han skulle avvikle firmaet han drev på den tiden, og heller etablere et anlegg for utvinning av kryptovalutaen bitcoin hjemme. Tidligere skulle han ha vært med på å bygge opp et mindre tilsvarende anlegg hos en kamerat.

Bitcoin utvinnes som kjent ved at datamaskiner løser kompliserte regnestykker i fellesskap, og jo mer datakraft en bruker, jo mer bitcoin får en.

Forhandler nekter for salg

Mannen hadde etter egen forklaring planlagt å reise hjem til Norge dagen etter å ha kjøpt inn utstyret. Imidlertid skal det ha oppstått en situasjon i forbindelse med et hussalg i Kosovo, som gjorde at han måtte reise dit. Pengene han skal ha betalt datautstyret med skal han ha fått kontant fra kjøper av huset.

Da han kom tilbake til hotellet i Serbia for å hente bilen, var den borte, noe han anmeldte til det lokale politiet, før han rettet et krav til If. Forsikringsselskapet engasjerte en utreder i Serbia for å undersøke omstendighetene rundt kravet.

Utrederen kom i kontakt med forhandleren av datautstyret, som benektet å i det hele tatt ha solgt det, slik det fremgikk av to fakturaer fremlagt av mannen. Forhandleren forklarte at han ved et uhell hadde gitt ham regninger i stedet for tilbud.

«[Han] har ikke kjøpt noe eller betalt for noe i min butikk. Ei heller ga jeg ham noen varer. Ovennevnte regninger er ikke gyldige regninger. Jeg anser dem bare som mitt tilbud til ham som en fremtidig kjøper» uttalte forhandleren til Ifs utreder.

Bitcoin er risikabelt, men det kan være mulig å se prisen frem i tid.
Video fra Dagens Næringsliv
01:55
Publisert:

Anklaget utreder

Mannen som meldte utstyret stjålet, mente på sin side at forhandleren muligens ikke hadde betalt skatt eller moms, og at han derfor benektet salget. Mannen ønsket ikke at hans forklaring om forhandleren skulle tas opp. Dette var på grunn av sikkerheten til mannen og hans familie.

«[Han] har opplevd mye og hatt masse problemer, og det er grunnen til at han ikke vil at dette skal tas opp» heter det i avgjørelsen.

Mannen har også anført at Ifs utreder i Serbia er under etterforskning for bedrageri og «misbruk av tjenestemann», uten at dette kommenteres nærmere i Finansklagenemndas avgjørelse.

If anmeldte mannen for falsk forklaring, men denne ble henlagt på bevisets stilling av serbisk politi.

Et spørsmål i tvisten var forventet inntekt fra kryptoutvinningen. If mente kjøpet ikke fremsto sannsynlig, ut fra mulig omsetning på bitcoin. Mannen har på sin side lagt frem en høyere forventet inntekt fra anlegget han sier han planla, og peker på at If ikke har redegjort for hvordan de har gjort sin beregning.

Avvist

If avviste å betale kravet, omtrent syv måneder etter at det først ble fremmet, noe mannen mener er for sent. I henhold til forsikringsavtaleloven paragraf 4–14 skal selskapet gi beskjed om at de ikke vil etterkomme et krav uten ugrunnet opphold.

Nemnden konkluderer med at Ifs tidsbruk må godkjennes, ettersom det dreier seg om en omfattende sak i et annet land der etterforskning vil ta lengre tid. For øvrig avviser nemnden saken, ettersom de bevismessige spørsmålene knyttet til det angivelige tyveriet ikke egner seg for skriftlig behandling, og bør «avklares med muntlige forklaringer i en hovedforhandling».

Dermed må mannen ta forsikringsselskapet til retten, dersom han ønsker å få forsikringspenger for det påstått stjålne datautstyret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.