I begynnelsen av juli fikk kundene til kryptobørsen Bitcoins Norge skrekkbeskjeden. Børsens handelssystem hadde blitt utsatt for et dataangrep og kryptovaluta til en verdi av nær 4,5 millioner kroner var stjålet.

Minst like dårlig var kanskje nyheten om at Bitcoins Norge ville tvangsselge alle resterende kryptoposisjoner for å sikre kundens verdier. For mens bitcoin i begynnelsen av juli kunne selges til rundt 11.000 dollar per stykk, lovet Bitcoins Norge kun å tilbakebetale verdien den 1. mai da kursen var under halvparten.

Kryptobørsens kunder har nå begynt å få denne verdien tilbakebetalt, men flere vurderer fortsatt et søksmål mot børsen for å få tilbake den reelle verdien da kryptoposisjonene ble solgt.

Milliontap i fjor

Ferske regnskapstall viser at 2018 ikke var noe godt år for Bitcoins Norge, til tross for at det først var på tampen av 2017 at kryptofeberen for alvor spredte seg.

Regnskapet kan tyde på at feberen raskt forsvant da kryptoboblen sprakk på nyåret 2018. Inntektene til Bitcoins Norge nær halverte seg fra 5,6 millioner i 2017 til rundt 3 millioner i 2018.

Da blir det tungt når lønns- og driftskostnadene i den samme perioden nær tredobler seg fra 2 til 5,5 millioner kroner.

Resultatet ble at året endte med et underskudd på nær 2,5 millioner kroner.

Svei av egenkapitalen

Et så betydelig tap tæret voldsomt på selskapets egenkapital som falt fra nær 3 millioner i 2017 til kun 0,5 millioner ved utgangen av 2018.

Selskapets kontanter og bankinnskudd falt fra nær 17,6 millioner kroner i 2017 til rundt 1,5 millioner i 2018. Men den kortsiktige gjelden er også redusert tilsvarende i perioden.

DN stilte lørdag kveld Bitcoins Norge-sjef Ole-André Torjussen spørsmål om regnskapet til kryptobørsen, men har søndag morgen foreløpig ikke fått noe svar.

– Vi understreker at Bitcoins Norge ikke kommer til å sitte igjen med noen midler som følge av de salgene vi har gjennomført som følge av systemsvikten hos Alphapoint, men at alle midler blir utbetalt til kundene, sa Torjussen til DN i begynnelsen av juli.

Det er Alphapoint som står bak handelssystemet som Bitcoins Norge bruker, og innbruddet skjedde i Alphapoint sitt system, gjennom et phishing-angrep.

Alphapoint har bedyret at selskapet er godt forsikret og at det venter å få tapene knyttet til angrepet dekket. Overfor DN avviste Alphapoint at selskapet var involvert i beslutningen om å tvangsselge Bitcoins Norge-kundenes kryptoposisjoner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.