Siden fripoliseselskapet Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.februar har det nye administrasjonsstyret og den nye administrerende direktøren Bjørn Østbø jobbet på spreng for å finne ut hva de skal gjøre med utbetalingene til de rundt 3700 kundene som hver måned får pensjonsutbetalinger fra Silver. Nå er det bestemt.

– Administrasjonsstyret har  bestemt at det inntil videre skal foretas tilsvarende 50 prosent betalinger av pensjoner i kommende måneder. Styrets oppgave er å forvalte kundenes interesse på best mulig måte. Det er mange forhold som spiller inn med hensyn til å finne gode løsninger, så arbeidet må påregnes å ta noe tid, sier Østbø.

Kan stoppe betalingene

Østbø sier administrasjonsstyrets granskning av Silvers regnskaper har avdekket at det ikke er  tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk.

–  Det er risiko for at full utbetaling av løpende pensjonsytelser i dag ville medført at det ikke er tilstrekkelig dekning for pensjonsutbetalinger frem i tid. Reduksjonen i utbetalinger er nødvendig for  å sikre likebehandling av selskapets kunder. De som mottar pensjon nå, og de som skal motta senere, sier Østbø i meldingen. 

Administrasjonsstyret advarer også at hvis det viser seg at 50 prosent pensjonsutbetaling er for høyt, vil de redusere eller stoppe utbetalingene.  

Nå som avgjørelsen om hvor mye kundene som mottar utbetalinger fra Silver får, så er neste milepel for administrasjonstyret og gi første rapport til Finanstilsynet. 

–  Reglene sier at administrasjonsstyret skal gjøre sin første rapport til Finanstilsynet innen en måned etter at selskapet har blitt satt under offentlig administrasjon. Det er om en uke, sier Østbø.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.