Det er en svært betrodd ansatt i det Sandnes-baserte industrikonsernet BR Industrier som nå må i fengsel. Den 44-år gamle tidligere økonomidirektøren traff gründeren Bjørn Rygg allerede i 1995 og var sentral i oppbyggingen av konsernet som i dag omsetter for rundt tre milliarder kroner. I 2003 ble mannen ansatt i konsernet og jobbet der de neste 14 årene.

I en fersk tilståelsesdom fra Jæren tingrett kommer det frem at mannen nå er dømt til fengsel i to år og to måneder. Det var Rogalands Avis som først omtalte dommen.

Gjennom en årrekke brukte økonomidirektøren midler fra konsernet som sikkerhet for egne valuta- og opsjonsinvesteringer. Til sammen skal mannen ha tatt ut 115 millioner kroner i perioden 2009 til 2018 fra flere av BR Industriers datterselskaper. Økonomidirektøren hadde som øverste ansvarlig for økonomien i konsernet tilgang på mellom 70 til 80 ulike kontoer. Fra disse kontoene overførte han penger til et selskapet hvor han selv eide alle aksjene.

– Umoral og grådighet er noe som overhodet ikke er akseptabel i BR Industrier. Mer vil jeg ikke si om denne saken, sier gründer og eneeier Bjørn Rygg.

Den tidligere økonomidirektøren ønsker ikke å kommentere saken.

Svindelen avslørt etter tap

Selskapene økonomidirektøren overførte pengene fra var selskaper der det var liten aktivitet. Det spesielle er at mannen tilbakeførte store deler av de utestående beløpene til BR Industriers datterselskaper like før nyttår for deretter å ta ut penger like over nyttår igjen. Slik klarte han å holde aktiviteten sin skjult for revisorer og andre ansatte i konsernet.

– NNs tanke var alltid å tilbakebetale uttatte beløp før årets slutt, slik at saldoen sto i null ved årsskifte, heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Svindelen ble imidlertid vanskelig å holde skjult da økonomidirektøren sommeren 2017 fikk store tap på sine posisjoner i Sparebank 1 SR-Bank og Carnegie og fikk problemer med å tilbakebetale utestående hos BR Industrier. Etter å ha lånt opp eget hus og egen hytte, var det utestående 4,8 millioner kroner ved nyttår 2017/2018.

Kreditt på 12,5 millioner kroner

Etter rettens mening har den tidligere økonomidirektøren ikke tappet BR Industrier for 115 millioner kroner.

– Han har heller aldri utsatt de aktuelle selskapene for risiko i en slik størrelsesorden. Etter rettens vurdering blir det ikke riktig å ta utgangspunkt i hvilket beløp de foretatte uttakene summerer seg opp til ved straffutmålingen. Realiteten i saken, slik retten ser det, er at NN etablerte et arrangement hvoretter han i perioden siktelsen gjelder, sikret seg en urettmessig kreditt på inntil 12.500.000, heter det i dommen.

I tillegg til fengsel i to år og to måneder, dømmes økonomidirektøren til tap av retten til å inneha noen selvstendig eller styrende stilling og å drive næringsvirksomhet i selskap med begrenset ansvar i fem år. Økonomidirektøren dømmes også til å betale BR Industrier vel fire millioner kroner og må tåle inndraging av 250.000 kroner.

Påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til eventuell anke av dommen. Aktor la ned påstand om fire års fengsel i saken. (Vilkår)