Det norske Oljefondet investerer sine drøyt 15.000 milliarder kroner bredt, men det er noen ting det ikke får lov til å røre. En av dem er unoterte aksjer, med et bitte lite unntak for selskaper som har en klar intensjon om å komme seg på børs.