Vinterferien ble noe helt annet for de få som møtte opp på kontoret med utsikt over Bryggetorget midt på Aker Brygge. Hos den tradisjonsrike fondsforvalteren Alfred Berg og dets morbank, franske BNP Paribas, ligger et av landets få forvaltningsmiljøer med Russland-ekspertise.

Mens BNP Paribas har lagt hovedkontoret for den nordiske virksomheten til Stockholm, har banken plassert shipping- og energiekspertise i Oslo. I de samme kontorene ligger også ansvaret for forvaltning av alle bankens nordiske fond i Alfred Berg – inkludert alle BNP Paribas’ fond med investeringer i Øst-Europa og Russland.