Boligprisene stiger, fordi det bygges for få boliger. Finansdepartementet er forståelig nok bekymret. Departementet har derfor funnet ut at det er en god idé å gjøre det enda vanskeligere å bygge boliger.