Det er mye god informasjon i grafer. Den første grafen her, for eksempel, viser at sterkt stigende boligpriser er en nymotens oppfinnelse, eller kanskje gjenoppdagelse. Om du kjøpte en bolig i 1914, ville du ikke ha lagt inflasjonen endelig bak deg før i 1996.

Du hadde kanskje en litt annen oppfatning?

Så har vi altså hatt et historisk fall i utlånsrentene, fra rundt 17 prosent før bankkrisen til bare to–tre prosent i dag.