Magnus Vie Sundal

Magnus Vie Sundal, porteføljeforvalter i Borea Asset Management

Spaltist: Fortsatt lave boliglånstap

Etter mange år med lave renter går norske husholdninger strammere tider i møte. Vi slipper heldigvis å gå fra gård og grunn.

Publisert: Oppdatert:

Konsumpriser og renter stiger og norske husholdninger har mye gjeld. Likevel er norske banker godt rustet til å stå imot økonomisk uro.
Konsumpriser og renter stiger og norske husholdninger har mye gjeld. Likevel er norske banker godt rustet til å stå imot økonomisk uro. (Foto: Gunnar Blöndal)