Bankenes resultat før skatt i første halvår endte på 28,4 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme halvår i fjor, ifølge tall fra SSB.

 Høyere rentenetto og lavere tapsavsetninger bidro til det gode resultatet.

Mer rentepenger inn..

Bankenes rentenetto (utlånsrente – innskuddsrente) i første halvår var 37,5 milliarder kroner. Dette er 3,1 milliarder kroner mer enn i første halvår i 2016. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. 

Årsaken er todelt. Bankenes innlånskostnader – pengemarkedsrenten – har falt det siste halve året og bankene høynet rentene til kundene i fjor høst. Det gir effekt. 

Selv om pengemarkedsrenten har falt, vil ingen av bankene sende rentegevinsten videre til kunden. 

... Og færre kroner tapt på utlån

Samtidig peker alle piler forsiktig opp i norsk økonomi. Det gir lavere tap i bankene. 

I første halvår var bankenes samlede tap på utlån 1,9 milliarder kroner. Det er 3,5 milliarder kroner mindre enn i samme halvår i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første halvår kun 0,04 prosent.(Vilkår)

Her spiller LO-sjefen regjeringen ut
Når Hans-Christian Gabrielsen skal koble av, setter han seg bak trommene.
01:46
Publisert: