Fred. Olsen-familiens investeringsselskap Bonheur la fredag morgen frem tallene for årets andre kvartal.

Det viste et tap på driften på 1,5 milliarder kroner, der mesteparten skyldes en barbering av riggverdier i Fred. Olsen Energy. Bonheur er største eier i riggselskapet med i overkant av halvparten av aksjene.

På presentasjonen av kvartalstallene på Fred. Olsen Energys hovedkontor i Oslo fredag, forteller administrerende direktør Anette Olsen i Bonheur at investeringsselskapet bidrar i prosessen som nå foregår for redde kriserammede Fred. Olsen Energy.

– Det er en vanskelig situasjon og vi prøver å bidra til at Fred. Olsen Energy skal finne frem til gode løsninger, sier hun til DN.

Olsen, som er styreleder i Fred. Olsen Energy, ønsker ikke å utdype denne prosessen.

Fred. Olsen Energy er i store vanskeligheter og jobber sammen med sine rådgivere for å få til en løsning sammen med sine banker, obligasjonslångivere og aksjonærer. Selskapet har slitt tungt etter at det gjorde omfattende og dyre oppgraderinger på flåten av rigger like før oljesmellen traff i 2014. For øyeblikket er det i brudd med lånebetingelsene sine.

Riggselskapet har gjort det klart at en del av løsningen er ny kapital fra eierne.

– Vi kommer ikke til å kommentere hvordan vi stiller oss til det, sier Olsen.

«Ingen forpliktelser til å investere»

Selv om Bonheur er majoritetseier i Fred. Olsen Energy med 51,92 prosent av aksjene har selskapet ikke noen juridiske forpliktelser til å redde riggselskapet. Morselskapet har ikke avgitt noen garantier for gjelden i Fred. Olsen Energy.

Balansen i Bonheur er solid, med en kontantbeholdning på 6,2 milliarder kroner og en ekstern gjeld på 3,9 milliarder kroner på selskapets egen balanse.

– Hvor mye av kapitalen kan dere bruke til å være med på å redde Fred. Olsen Energy?

– Vi vurderer hvilke områder kapitalen vår kan kaste best av seg over tid og vi har ingen forpliktelser til å investere i Fred. Olsen Energy kontra andre investeringsområder vi vil vurdere å allokere kapitalen til, sier Bonheurs finansdirektør, Richard Olav Aa.

Han sier at de store riggnedskrivningene ikke har noen effekter på Bonheurs kontantbeholdning.

– Det er heller ikke slik at Bonheur har noen finansielle bindinger til gjelden i Fred. Olsen Energy, så det er ikke slik at negative resultater i Fred. Olsen Energy innvirker på Bonheurs gjeld og kontantsituasjon, utenom at det blir konsolidert regnskapsmessig, sier Aa.

«Forsiktig bedring i markedet»

Bonheur-sjef Anette Olsen deler Fred. Olsen Energy-sjef Ivar Brandvolds syn på riggmarkedet. Lave rater gjør at Fred. Olsen Energy sliter med driften, men Brandvold mener nivåene må ta seg opp snart.

– Det er klart at det er en forsiktig bedring i markedet, sier Olsen.

I tillegg til at Bonheur eier 51,92 prosent av riggselskapet Fred. Olsen Energy, er selskapet også heleiere av virksomheter innen fornybar energi, shipping/offshore vind og cruise. Disse segmentene endte alle i pluss i andre kvartal.

Fornybar energi-segmentet fikk et driftsresultat før avskrivninger på 165 millioner kroner i årets andre kvartal, shipping/offshore vind-segmentet 64 millioner kroner og cruisesegmentet 123 millioner kroner.

Fornybar energi og shipping/offshore vind står for 70 prosent av markedsverdien i porteføljen.

– Vi er tungt inne i fornybar energi og synes det er et veldig spennende område. Også cruiseselskapet vårt har en fin utvikling, selv om dette kvartalet ligger noe bak samme kvartal i fjor, så er det en fin og positiv utvikling for oss, sier Anette Olsen.

(Bonheur er kontrollerende eier i NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv).(Vilkår)