Fred. Olsen og familiens kontrollerte investeringsselskap Bonheur tapte 1,5 milliarder kroner på driften i andre kvartal, etter riggnedskrivninger på 785 millioner kroner. Det er ned fra et driftsresultat på minus 652 millioner kroner i fjorårets andre kvartal.

Riggselskapet Fred. Olsen Energy er i store vanskeligheter og jobber sammen med sine rådgivere for å få til en løsning sammen med sine banker, obligasjonslångivere og aksjonærer.

Fred. Olsen Energy har gjort det klart at en del av løsningen er ny kapital fra eierne, der Bonheur er den største. Bonheur hadde ved utgangen av første halvår en egenkapital på 9,4 milliarder kroner og en netto rentebærende gjeld på 4,4 milliarder kroner.

Ifølge presentasjonsmaterialet har Bonheur en netto kontantbeholdning på 2,3 milliarder kroner.

Det fremgår fra Bonheur at den lønnsomme fornybarvirksomheten er finansielt adskilt fra resten av systemet.

Samlet omsatte selskapet for 1,8 milliarder kroner i kvartalet, ned fra to milliarder kroner i samme periode i fjor.

Bonheur er største aksjonær i NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv.(Vilkår)