Borgarting lagmannsrett har enstemmig opprettholdt en dom fra Oslo tingrett i sommer, der Peter Warren og Øyvind Tvilde ble blankt frifunnet for skyld i Warren Capitals økonomiske tap etter å ha mistet konsesjonen i fjor. De to var saksøkt for 200 millioner kroner av Warren Capital as og NEF Kapitalforvaltning as.

Lagmannsretten dømmer Warren Capital as og NEF Kapitalforvaltning as å betale Peter Warren og Øyvind Tvilde 1,2 millioner kroner hver i erstatning, samt vel én million kroner hver til dekning av saksomkostninger i Tingretten og Lagmannsretten.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Grunnkurs i julenisse
Julenissen er tyrkisk. Og nederlandsk. Men først og fremst amerikansk. Men det er ikke Cola som har farget han rød.
01:36
Publisert: