Borr Drilling fikk et resultat før skatt på minus 100,7 millioner dollar i andre kvartal. Med dagens valutakurs utgjør dette et underskudd på 911 millioner kroner.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet at Borr Drilling ville levere et underskudd før skatt på 37,5 millioner dollar.

Aksjen faller drøyt to prosent fra start på Oslo Børs torsdag.

Den profilerte finansmannen Tor Olav Trøim satset i 2016 stort på å slå seg opp i riggmarkedet på samme måte som sin mangeårige forretningspartner og læremester John Fredriksen. Etter det kraftig fallet i oljeprisen i 2014 og 2015 lå mange av verdens riggselskaper med brukket rygg og Trøim kjøpte oppjekkbare rigger på billigsalg.

Etter en heftig kjøpefest de siste årene har Trøim bygget opp en av verdens største flåter av moderne oppjekkbare rigger.

Men den forventede oppturen i riggmarkedet har kommet saktere og med lavere intensitet enn ventet og Borr Drilling er nå selv i ferd med å komme i en presset situasjon.

Siden høsten 2018 har aksjen falt 75 prosent i verdi.

Bedre på driften

Underskuddet på 101 millioner dollar i andre kvartal, var betydelig større enn i samme kvartal året før da selskapet leverte et underskudd før skatt på 7,4 millioner dollar.

Resultatet var også langt svakere enn i første kvartal da riggselskapet tapte 56,2 millioner dollar før skatt.

Da det Trøim-kontrollerte riggselskapet presenterte sine resultater for første kvartal i mai, ble det samtidig klart at selskapet endelig var i havn med en refinansiering på 5,6 milliarder kroner.

Borr Drilling hadde i andre kvartal totale inntekter på 86,6 millioner dollar, opp fra 51,9 millioner dollar i foregående kvartal.

Driftsresultatet i kvartalet endte på minus 36,6 millioner dollar. Dette er en betydelig bedring fra et driftsunderskudd på 58 millioner dollar i første kvartal. På forhånd var det ventet et driftsunderskudd på 27,5 millioner dollar.

Taper på aksjespekulasjon

Det store underskuddet i andre kvartal inkluderer et tap på finansielle kontrakter på 31,5 millioner dollar. Med dagens aksjekurs utgjør dette et tap på 285 millioner kroner.

Totalt hadde Borr Drilling et negativt finansresultat på hele 64,1 millioner dollar i andre kvartal.

Det meste av dette tapet er altså knyttet papirtap på aksjespekulasjon i andre selskaper. Dette er finansielle veddemål Borr Drilling har inngått knyttet til kursutviklingen i enkelte av sine konkurrenter, deriblant riggselskapene Rowan Companies og Ensco som nå har fusjonert og blitt til Valaris.

Fra tidligere er det kjent at Borr Drilling har spekulert i kursutviklingen til Atwoods Oceanics, et selskap Borr ønsket å kjøpe opp.

For første halvår samlet har Borr Drilling tapt 157 millioner dollar før skatt, tilsvarende drøyt 1,42 milliarder norske kroner.

Stopp for nye riggkjøp

På spørsmål om Borr Drilling vil kjøpe flere rigger har svaret de siste årene konsekvent vært at selskapet vil være opportunistisk. Men i rapporten for andre kvartal utelukkes ytterligere kjøp av eiendeler.

– Basert på dagens prising av Borr-aksjen ser styret for tiden ingen operasjonelle eller finansielle fordeler med å fortsette å øke basen med eiendeler, skriver styret i rapporten.

Selskapet skriver at ratene for oppjekkbare rigger har vært økende i årene etter 2017, og at selskapet venter bedre lønnsomhet i kvartalene som kommer.

– Basert på nåværende drift og inngåtte kontrakter, venter Borr Drilling en sterk vekst i justert ebitda i de kommende kvartalene, skriver selskapet.

Borr Drilling venter videre at driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) i tredje kvartal 2019 vil dekke alle drifts- og finansielle kostnader for hele selskapets flåte.

Resultatet i tredje kvartal vil også reflektere full drift for fem rigger som startet opp kontrakter i andre kvartal.

Ser økende rater

Borr Drilling skriver i kvartalsrapporten at selskapet det siste halvåret har inngått flere riggkontrakter med dagrater over 100.000 dollar per dag.

– Vi har også sett kontrakter inngått av våre konkurrenter som antas å være på et sekssifret nivå. I tillegg ser vi flere anbud og kontrakter i Midtøsten, Mexico og Sørøst-Asia der operatørene betaler for hele eller deler av kostnadene knyttet til mobilisering og oppstart for riggene, skriver selskapet.

Borr Drilling mener dette er et tegn på økt knapphet i riggmarkedet og venter derfor at ratenivået vil fortsette å øke.

– Selv om vi for tiden opplever rater på rundt 100.000 dollar per dag bør det bemerkes at gjennomsnittlige dagrater over de siste ti årene har vært på 145.000 dollar per dag, skriver selskapet som mener dette illustrerer oppside-potensialet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.