For et halvt år siden meldte toppsjef Sverre Bjerkeli at han hadde kjøpt 375.000 aksjer for 24 millioner kroner i Protector Forsikring. Det er første gang siden finanskrisen at Bjerkeli kjøper aksjer.

Selv om han i løpet av de seks siste månedene har tjent åtte millioner kroner på kjøpet, innrømmer han at han måtte slite for å få kona Astrid Bjerkeli med på laget. De to diskuterer nemlig alltid seg imellom om de skal kjøpe flere aksjer i Protector, som følge av at de har felleseie.

– Jeg og fruen har en lang historie med det såkalte «investeringskompromisset, siden vi har felleseie. Hvis vi skal ta investeringsbeslutninger, har vi et innvesteringskomitemøte. Det første punktet på agendaen er alltid: «Nå kjøper vi flere aksjer».

Reglene er enkle. Blir stemmegivningen 1–1 hverken kjøper eller selger de aksjer. Bjerkeli, som ikke hadde kjøpt aksjer i selskapet han leder på fem år, innrømmer at det som regel ender med at de ikke foretar seg noe. Han vil nemlig alltid kjøpe, mens hun alltid har villet selge.

– For at stemmegivningen skulle bli 2–0 måtte jeg komme med et kompromiss for å få fruen med på å kjøpe flere aksjer, sier han.

– Min frue har et ønske om å bli gjeldfri

I børsmeldingen fra april skriver Bjerkeli:

«Familiens investeringsstøtte vil også informere markedet om at det eksakt samme antallet aksjer vil bli solgt når aksjeprisen når en kurs på 100 kroner. Du kan kalle det et investeringskomitekompromiss ettersom Herr og Fru Bjerkeli har ulikt syn på denne beslutningen».

– Jeg prøvde å forklare den bakenforliggende historien på en humoristisk måte. Min frue har et ønske om å bli gjeldfri, noe jeg synes er rart når rentenivået er på to prosent i Norge, sier Bjerkeli.

Han og kona kjøpte aksjene i april til en snittkurs på 64,375 kroner. Det var mer enn seks prosent lavere enn ved inngangen av 2017, og over 15 prosent lavere enn det var ved det siste halvåret. Tirsdag klokken 12 var aksjekursen 85,50 kroner. Det tilsvarer en oppgang på 32,8 prosent. Det vil si at Bjerkeli har tjent rundt åtte millioner kroner og halvannen årslønn på et halvt år. Samtidig begynner aksjekursen å nærme seg 100 kroner, hvor han har lovet kona å selge alle de 375.000 aksjene han kjøpte i april.

– På grunn av det ene komitémedlemmets ønske om å bli gjeldfri, måtte jeg begynne å regne på hvor mange aksjer vi måtte kjøpe for å kunne selge de til en snittkurs på 100 kroner. Så kan du jo regne ut det regnestykket for å finne ut hvor mye gjeld jeg har, sier Bjerkeli.

I en sms til DN svarer Astrid Bjerkeli at det stemmer at hun og mannen ofte er uenige om investeringer på komitemøtene deres.

- Noen har større behov for det trygge kan man si. Vi blir som regel enige, skriver hun.

Positivt for selskapet

Bjerkeli, som er administrerende direktør i Protector Forsikring, eier til sammen 3.186.809 aksjer i selskapet. Den posten hadde en verdi på rundt 272,5 millioner kroner rundt klokken 12 tirsdag. Selv valgte han å kjøpe aksjene i april, på grunn av en prising som han mente ikke var i tråd med selskapets realiteter.

– I de 18 månedene før kjøpet hadde vi hatt en svak utvikling på børsen. Samtidig var den underliggende trenden i selskapet god, med fortsatt vekst. For fem-seks år siden investerte jeg på et tidspunkt der det var positivt for selskapet og meg som person. Det var et signal om den underliggende trenden som var i vekst. (Vilkår)

Når maktpersoner vil uttale seg, men ikke si noe, tyr de ofte til dette trikset
Les hele kommentaren til Eva Grinde i lenken under.
01:08
Publisert: