Uken som har gått har både vært dominert av de oppløftende vaksinenyhetene fra Pfizer og Biontech og av avklaringen i det amerikanske presidentvalget, noe som markedene har respondert svært positivt på.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 5,5 prosent denne uken. Etter så sterke bevegelser kan man ikke utelukke en liten nedkjøling kommende uke, ifølge sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

– Jeg ser ikke for meg noe voldsomt tilbakefall, det er for mange positive drivere for øyeblikket. Men jeg kan ikke utelukke at vi kan få en litt avventede holdning og noen dager med kursfall, sier Lie til DN.

– Ikke en total flukt fra teknologiaksjene

Mens Oslo Børs og europeiske markeder var i førersetet denne uken, hang de amerikanske aksjene etter, noe som reflekteres i sektorsammensetningen i de ulike markedene, ifølge Lie. Mens både Oslo Børs og markeder ellers i Europa er mer verdiorienterte, innen energi, finans og industri, er amerikanske aksjer mer teknologiorienterte.

Markedsutviklingen har nemlig den siste uken vært preget av en kraftig sektorrotasjon, ifølge Lie.

I kjølvannet av koronapandemien har teknologiaksjene dratt mest nytte av det kraftige rentefallet samtidig som «bli hjemme-aksjer» har hatt en sterk kursutvikling, påpeker sjefstrategen. Vaksinenyhetene har derimot snudd denne utviklingen.

– Investorene trakk seg til dels ut av amerikanske teknologiaksjer og inn i det som har vært svært upopulære verdiaksjer gjennom 2020, innen energi, finans og industri, sier han.

Det kan være et tegn på at investorene er villig til å satse på sektorer som kan dra nytte av en kraftigere økonomisk oppsving, nå som vi er nærmere en vaksine, ifølge Lie.

– Det er grunn til å tro at aksjemarkedene skal fortsette å stige, spesielt dersom investorene begynner å se på andre deler av markedet enn de har hatt preferanser for så langt, sier han.

– Tror du vi ser begynnelsen av en langvarig rotasjon i markedet?

– Jeg tror denne rotasjonen kommer til å gå litt i rykk og napp. Gigantene innenfor teknologi er blant de selskapene med de beste markedsposisjonene. Jeg tror ikke dette er starten på en total flukt fra teknologiaksjene, men jeg tror på en noe bedre balanse i sektorpreferansene, sier Lie.

Tror på god utvikling

Det er grunnlag for å få en god markedsutvikling de neste seks til tolv månedene, ifølge Lie.

Han trekker frem at Kina og mange asiatiske land har full kontroll på koronaviruset og at de nå opplever en markant økonomisk fremgang. Denne aktiviteten gir positive impulser til europeisk og amerikansk økonomi.

Men på kort sikt kan man ikke utelukke nye skjær i sjøen, sier han.

– Det kan komme skuffelser knyttet til vaksineutviklingen. Og dersom vi får en vaksine kan sentralbankene og politikerne være tilbakeholdne med nye økonomiske stimuli og hjelpepakker, som kan gi negative markedsreaksjoner, sier han.

Samtidig øker smittetallene i Europa og USA.

– Det som blir avgjørende fremover er hvorvidt investorene har tålmodigheten til å vente på den økonomiske rekylen mens vi er inne i en ny covid-19-bølge. På kort og mellomlang sikt ser vi at veksttakten både i Europa og USA vil sannsynligvis avta, sier Lie.

Tøffe måneder i vente

– Det har vært en veldig interessant uke, sier renteforvalter Maria Granlund i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

– Vaksinenyhetene skaper håp om at det er et lys i enden av tunnelen, sier hun.

Granlund tror likevel vi har noen tøffe måneder i vente på kort sikt, og at vi kommer til å få tilbakeslag i markedet.

Maria Granlund, forvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, tror vi har noen tøffe måneder i vente til tross for oppløftende vaksinenyheter.
Maria Granlund, forvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, tror vi har noen tøffe måneder i vente til tross for oppløftende vaksinenyheter. (Foto: Elin Høyland)

– Koronasmitten har blusset kraftig opp, vi vet ikke om vi får reise til julen, og mange selskaper kommer ikke til å klare seg, fortsetter hun.

Forvalteren tror ikke konsekvensene av den andre runden med nedstenging blir like ille som i mars, ettersom man vet hvordan det slår ut på økonomien og at man heller stenger ned deler av samfunnet og ikke alt.

– Det er når man ikke har kontroll og ikke ser omfanget at markedet faller mest. Dette er et mye mer kontrollert tilbakeslag, sier Granlund.

– Når tror du markedet blir helt friskmeldt?

– Vi venter på vaksinen, at vi er tilbake til normale tilstander. Det tror jeg ikke er på plass før nærmere midten av 2021. Men jeg tror faktisk vaksinenyhetene har løftet prognosene, at vi dras litt nærmere de positive utsiktene. Samtidig hjelper også de økonomiske krisepakkene kraftig. Det blir interessant å se hvordan den nye krisepakken i USA blir, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.