Danske Invest-fondene som Håkon Persen Søderstrøm forvalter har rundt 18 milliarder kroner i forvaltningskapital. Ingen aktivt forvaltede aksjefond i det norske markedet har mer penger under forvaltning.

– Skjelver du i buksene?

– Jeg synes det var et godt uttrykk jeg hørte på Bloomberg: Aksjemarkedet har en tendens til å ta trappene opp, så tar det heisen ned. Det går fortere nedover. Jeg har sluttet med å være påståelig, sier Søderstrøm, og fortsetter:

– Som Goethe sa: Med økt kunnskap kommer tvilen. Jeg har sluttet med å si at «nå må man kjøpe». Men jeg tror dette er en korreksjon på mellom ti og 15 prosent. Men alle de som blir ringt opp av meglere om hvilke sektorer man skal kjøpe: Det er det største vrøvlet. Tull og tøys. Dette er ikke sektorspesifikt. Dette er sannsynligvis en reaksjon på at renten har dratt seg litt opp, og en frykt for renteoppgang. Da sitter finansfolk og regner på nåverdier. Det har ikke noe med realøkonomi å gjøre, sier Søderstrøm.

Ser ingen bobler

Forvalteren tror ikke det blir noen dyp krise utløst av dette børsfallet.

– Vi har hatt en periode med mange gode nyheter og det er en større synkronisert oppgang i verdensøkonomien. Trump fikk gjennom skattereformen i USA, jeg var skeptisk til om han ville få gjennom den, stabilitet i Nord-Korea, vekst i selskapsinntjeningen. Alle piler er positive. Så går markedet. Når det først kommer en dårlig nyhet, er det tingenes iboende djevelskap at det har en tendens til å komme flere. Å si at du skal kjøpe i dag, det sier ikke jeg. Men jeg tror ikke på noen finanskrise, det er grei økonomisk utvikling, finansinstitusjonene er greit kapitalisert, det er ingen bobler, så det blir nok en korreksjon på 10–15 prosent. Nå er det vel ned syv-åtte prosent siden toppen.

– Har du gjort noen tilpasninger av porteføljen?

– Jeg gjør få tilpasninger, men vi tok ned risikoen altfor tidlig i fjor. Vi har ikke gjort noe smart siste uken. Vi har ikke gjort noe. Skjer det store endringer i relativ prising, kan vi gjøre noe, men vi får se, sier Søderstrøm.

Bommer oftest

Noen spådommer om aksjekupp har han ikke tenkt å komme med.

– Nevnte jeg det? Jeg så en forskningsrapport fra USA. Den hadde analysert en periode over 30–40 år, de hadde forsket på såkalte eksperter. De så på om eksperter traff blink med sine påstander. Dette var innenfor politikk, finans, forskjellige områder. Gjennomsnittet traff 50/50, men de som traff dårligst var de som var mest ute i mediene. De som er veldig skarpe hele tiden, bommer nok en del mer. Verden er ikke så enkel. Det har ikke vært noe innløsning, det har vært litt inflow av kapital, men ikke noe voldsomt.

– En vanlig dag på kontoret altså?

– Ja, det er jo spennende og morsomt når det skjer noe, men jeg gjør ikke noe nå. (Vilkår)

– Sunt med en korreksjon
Terje Erikstad, innholdssjef i DN, kommenterer dagens kursfall.
01:24
Publisert: