På gulvet på Oslo Børs talte man ned fra ti til null, så ringte Björn Ivroth i bjellen for å markere at Evrys børseksil var over. Det var 18 måneder og mange milliarder kroner siden sist. 

Da Apax kjøpte 88 prosent av aksjene i 2015, var selskapet priset til 4,27 milliarder kroner – nå var markedsverdien ved åpning økt til 11,5 milliarder kroner, som gjør det til tidenes største it-notering på Oslo Børs, utenom Rec Silicon. 

– Det er fantastisk å være tilbake på Oslo Børs. Vi har tilgang på kapitalmarkedet og kan akselerere, sier Ivroth til DN. 

Ivroths plan

Evry-noteringen skaper store verdier for Apax og de andre eierne. Men Evry-aksjen ga sjelden grunn til feiring for aksjonærene sist selskapet var på børs, og nå er altså prisen mangedoblet.

– Vi er totalt født på nytt som selskap. Vi har endret ni av ti ledere og gått fra en strategi med høy risiko og lav lønnsomhet til lav risiko og høy lønnsomhet, sier Ivroth. 

Også tidligere og nåværende Evry-topper kan glede seg over verdistigningen siden Evry ble kjøpt av børs.

Han sier selskapet nå jobber etter en helt ny strategi enn gamle Evry, som ble lagt av ham selv, før Apax kjøpte aksjene. 

– Det var min plan. Apax kontaktet meg og spurte hvordan min plan ville sett ut og tilbød meg jobben. Jeg har konkurrert mot Evry tidligere og kjenner deres styrker og svakheter. Infrastruktur var svakheten, med dårlig kvalitet og høy kostnad, sier han. 

Dømt til å mislykkes

Ivroths løsning var å bytte ut mye av den grunnleggende teknologien med generisk programvare fra IBM, Microsoft, Google, og Amazon, og bygge de kundespesifikke skyløsninger på deres grunnmurer. 

– Vi hadde 200 mann som jobbet med vår egen hjemmesnekrede skyløsning, som skulle konkurrere med store internasjonale skyløsninger som det ble investert milliarder i. Det var som å finne opp hjulet på nytt, og dømt til å mislykkes, sier han. 

Største it- notering

Evrys markedsverdi ved åpningen var 11,5 milliarder kroner. Det gjør dem til den største it-noteringen på Oslo Børs noensinne, hvis man ikke regner med Rec Silicon, som var en noe fremmed fugl på it-listen. 

Det kan imidlertid se ut som om Ivroth har en jobb å gjøre med å overbevise markedet. For Evry- aksjen fikk ingen god start på sitt nye liv på børsen. I skrivende stund er de den klart største taperen blant tungvekterne, med et fall fra børsnoteringskursen på 7,74 prosent, som tilsvarer et fall i markedsverdi på nesten 900 millioner kroner. 

I Apax-nedsalget og børsnoteringsemisjonen ble aksjene priset til 31 kroner, etter selskapet og dets rådgivere opprinnelig hadde gått ut med en prisantydning på mellom 31 og 39 kroner. Evrys rådgiver, DNB Markets, verdsatte opprinnelig selskapet til mellom 12,2 og 16,9 milliarder kroner.

Odin-fondsforvalter Vegard Søraunet (37) advarte i starten av juni investorene mot å satse på Evry til denne prisen og mente ti milliarder var mer riktig. 

– De baserer seg på fakta

Ivroth sier mener interessen for aksjen har vært god, særlig fra profesjonelle internasjonale investorer. Han antyder at de er mer uhildet i denne saken enn norske investorer, som husker selskapets noe kjedelige børshistorie. 

– De ser på fakta, sier Ivroth, og han mener faktaene Evry kan presentere nå er bedre enn selskapets historie tilsier. 

– Vi byr aksjeeiere med på en reise, og hva prisen er i dag er ganske uinteressant. Det er langsiktige investorer vi har med, og i forhold til konkurrenter er prisen rimelig, mener jeg, sier han. 

Han sier selskapet nå tar markedsandeler, og vokser, leverer overskudd og har bedre kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

Vi er et nytt selskap, som er bygget fra grunnen opp og. Vi har mulighet til å fange det sterke forandringsbehovet hos våre kunder, sier han. (Vilkår)

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: