– Vi har nådd en posisjon der vi er ledende i vårt område i Norden. Vi ser at det finnes en svært god mulighet for oss, som norsk selskap, til også å ta posisjonen som ledende i Europa. Mercells videre reise handler derfor om å konsolidere vår sektor i det øvrige europeiske markedet.

Det sier Terje Wibe, konsernsjef i teknologiselskapet Mercell.

Onsdag morgen ble det klart at selskapet skal hente til sammen 450 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, med den hensikt å ta selskapet på børs. I tillegg er det ventet at noen av selskapets eksisterende aksjonærer vil selge aksjer for inntil 400 millioner kroner. Dermed blir Mercell det 31. medlemmet på minibørsen Merkur Market. Første handelsdag som notert selskap er ventet å være i starten av juli, ifølge meldingen.

Mercell ble startet i 1999, og har hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr en elektronisk løsning for offentlige anskaffelser, i form av en markedsplass hvor innkjøperes anbud publiseres og hvor leverandører konkurrerer om å vinne disse kontraktene.

Blant eierne finnes en rekke kjente aksjonærer. Grieg Holdings II, som er en del av Grieg Gruppen, har vært med siden oppstarten. I 2018 kom venture-fondet Viking Venture inn på eiersiden, og er i dag største eier med en 44,8 prosent eierandel. Fondet har samlet investert om lag 150 millioner kroner i Mercell.

I emisjonen er tegningskursen satt til 6,75 kroner, noe som priser selskapet til 1,5 milliarder kroner.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er hyret inn som tilretteleggere.

Har regelverket i ryggen

Mercells forretningsmodell fungerer slik at kunder, både på innkjøp- og leverandørsiden, kjøper lisenser til bruk av Mercells plattform. Selskapet er giret mot offentlige innkjøpere, som betyr at kundelisten omfatter alt fra kommuner til etater og departementer. På markedsplassen legges det ut anbud, som leverandørene kan konkurrere om.

Dermed foregår også hele anbudsprosessen i henhold til EU-regelverket, ofte omtalt som anskaffelsesdirektivet. Direktivet gjelder for alle offentlige og statlige myndigheter, og krever at prosjekter med en kontraktsverdi over spesifikke terskelverdier, i snitt 1,5 millioner kroner, legges ut på anbud.

Til emisjonen har Mercell fått på plass fire institusjonelle investorer. Luxor Capital Group, som lenge var en av Schibsteds største eiere, har forpliktet seg til å tegne aksjer for 200 millioner kroner. DNB-fond deltar med 140 millioner kroner, mens svenske Robur Fonder og TIN Fonder deltar med henholdsvis 100 og 60 millioner kroner.

TIN Fonder var også en av hjørnesteins-investorene i forbindelse med børsnoteringen av videokonferanseselskapet Pexip.

Abonnementsbaserte programvareselskaper, som Mercell, måler ofte inntekten basert på årlig abonnementsinntekter. Ved utgangen av 2019 var dette på 210 millioner kroner.

Vil fortsette vekst og oppkjøp

At selskapet nå velger å gå på børs, handler ifølge konsernsjef Wibe om at de ønsker å fortsette veksten og oppkjøpene.

Bare det siste året har selskapet gjort seks oppkjøp av nordiske aktører i markedet.

– Vi ønsker å gå på børs for å ha tilgang til den kapitalen som trengs til en slik vekstreise som vi nå legger ut på. Vi ser at det er svært mange muligheter og vi må velge de riktige oppkjøpskandidatene å bruke tid på. Det å integrere oppkjøp av selskap krever en god prosess og struktur både i forkant, underveis og i etterkant, sier Wibe.

På spørsmål om børsnotering nå var det eneste alternativet, svarer finansdirektør Fredrik Eeg at styret, i samråd med ledelsen, bestemte seg for at det var det riktige steget å ta.

– Vekstplanene vi har er en viktig del av strategien. Ikke bare organisk, men også når det gjelder oppkjøp og da å være på børs og ha enklere tilgang på kapital er viktig. At vi noteres på Merkur har å gjøre med at vi ønsket å komme raskt i gang, men også fordi Merkur er blitt en velfungerende og effektiv markedsplass, sier Eeg.

«Uslipt juvel»

Joar Welde, partner i Viking Venture, er styreleder i Mercell. Venturefondet med base i Trøndelag har en lang historie når det gjelder investeringer i tek-oppstartsbedrifter, og har vært med på å utvikle og selge en rekke bedrifter til giganter som SAP, Schlumberger og Samsung.

Viking Venture kom inn i Mercell i 2018. Welde forteller at de så et selskap som var unikt posisjonert for vekst i Norden.

– Viking Venture er den ledende B2B programvareinvestoren i Norden med rundt 30 investeringer. Da vi gikk inn i Mercell, var vi overbeviste om at dette var en uslipt juvel. Ved investering for to år siden la vi en plan der vi skulle styrke ledelsen, videreutvikle produktene og skape en vekstmaskin. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.