Industrigiganten Elkem er på vei tilbake på Oslo Børs, etter et lite sidesprang som privat selskap under kontroll av det kinesiske kjemiselskapet China National Bluestar.

Det blir ikke billig.

Ifølge det mer enn 400 sider lange prospektet som rådgiverne har laget for potensielle Elkem-investorer, vil rådgivningsarbeidet alene koste om lag 200 millioner kroner.

Fem meglerhus

Det er det Oslo-baserte meglerhuset ABG Sundal Collier og den internasjonale giganten Morgan Stanley som er hovedrådgiverne for børsnoteringen, og dermed stikker av gårde med mesteparten av honorarene.

Også meglerhusene Carnegie, Citigroup og Nordea hjelper til, og det er bare disse fem meglerhusene som deler på honoraret.

Basishonoraret er fastsatt til om lag 185 millioner kroner, men de fem vil også kunne få et tilleggshonorar dersom China Bluestar og Elkem er fornøyd med gjennomføringen.

Rådgivernes arbeid omfatter alt fra å gi råd til de selgende aksjonærene og selskapene om hvordan og når en transaksjon skal gjennomføres, samt gjøre alt det praktiske arbeidet.

Blant annet er det rådgiverne som står for den tekniske gjennomføringen av aksjesalg, der mulige investorer melder inn sin interesse for å kjøpe aksjer, og rådgiverne i samarbeid med oppdragsgiveren bestemmer hvem som får kjøpe aksjer og til hvilken pris selskapet selger aksjer. Jo høyere pris, jo mer penger får selskapet og selgende aksjonærer inn.

Årets største

Børsnoteringen av Elkem ligger an til å bli den største finansielle transaksjonen i det norske markedet i 2018, og dermed trolig også den mest lønnsomme for meglerhusene.

I en melding mandag morgen opplyses det at Elkem og eierne i samarbeid med rådgiverne forsøker å få investorene med åå en prising av selskapet (i praksis aksjekapitalen i selskapet) til mellom 16,9 og 19,3 milliarder kroner.

DN har tidligere skrevet at aluminiumsprodusenten Norsk Hydro verdsettes til 7,5 ganger ebitda, noe som ville tilsvare en verdsettelse av nye Elkem på oppunder 24 milliarder kroner. Prisen er dermed satt noe lavere enn for Hydro. De to selskapene er imidlertid litt ulike, og det gjenstår å se hva markedsaktørene vil betale for Elkem.

Elkem vil i hovedsak utstede nye aksjer når det går på børs. Avhengig av hva prisen blir vil det bidra med 5,2-6,3 milliarder kroner til selskapet. Pengene skal brukes til å kjøpe to av dagens eier Bluestar Elkem Internationals fabrikker samt redusere gjelden.

I tillegg vil Bluestar selge inntil 72 millioner aksjer, noe som vil gi selskapet inntil 2,5 milliarder kroner for de aksjene det selger. Bluestar vil beholde 54–60 prosents eierandel.

To store

Det er gode dager for ABG Sundal Collier, som også er hovedrådgiver for et annet selskap som er på vei mot Oslo Børs i disse dager: Fjordkraft. Med på laget der har de Sparebank 1 Markets.

Selskapet, som selger kraft til forbrukere, har avtalt å betale «rundt» 22 266 107 kroner for de to meglerhusenes tjenester.

Børsnoteringen vil gjøres som et salg av inntil 39 millioner aksjer, og sammen med rådgiverne håper dagens eiere å få 28–31 kroner aksjen, eller totalt inntil 1,2 milliarder kroner for aksjene som skal selges. Det er BKK, Skagerak Energi og Statkraft som eier selskapet i dag, og de vil beholde en eierandel på om lag 60 prosent.

Og allerede før lunsj mandag rapporterte meglerhusene om stor interesse og at aksjen allerede var overtegnet. (Vilkår)

– Arne Fredly, nå må du bla opp!
McLaren Senna blir et attraktivt objekt blant dem som samler på hyperbiler. Den skal være den raskeste bilen fra merket noensinne.
00:54
Publisert: