Helge Lund er gjennom styrelederjobben i BP en av de mektigste i den internasjonale oljeverdenen. Styrelederjobben kom etter at han i de siste 20 årene har vært en sentral spiller i flere norske og internasjonale selskaper. I Norge er han mest kjent som toppsjef i Equinor og i Aker Solutions. Internasjonalt har han vært toppsjef i britiske BG Group og styremedlem i Schlumberger. Parallelt med vervet i BP er han styreleder i den danske farmasigiganten Novo Nordisk.

Karrieren og ikke minst den korte tiden som toppsjef i BG Group, har gjort Lund til en holden mann. Det vises i hans private investeringsselskap Inkerman Holding. Det ferske regnskapet fra selskapet viser en bokført egenkapital på 105 millioner kroner. Selv har Lund skutt inn nærmere 60 millioner kroner i nye egenkapital i selskapet. Den langsiktige gjelden er på 22 millioner kroner, men den er til Lund selv. Det er svært få utfyllende kommentarer å hente fra regnskapet om hvor Lund har plassert pengene.

– Det er en merverdi i selskapets langsiktige investeringer, heter det om de langsiktige aksjeplasseringene på vel 88 millioner kroner. I tillegg til langsiktige aksjeplasseringer har Lund plassert vel 17 millioner kroner i aksjefond og rentefond. Resultatet i Inkerman Holding endte i fjor på 10,5 millioner kroner før skatt. (Vilkår)

På Kjøkkenbenken: Thermomix
Mathias Steinbru tester Thermomix
01:24
Publisert: