– BAT Norge kommer ut av 2019 med et meget tilfredsstillende resultat, sier Christian Bjerre-Overgaard til DN.

Han er landssjef for British American Tobacco Norway (BAT), og kan konstatere et svært godt år for tobakksgiganten som tidligere var kjent som Tiedemanns Tobaksfabrik. Selskapet er i dag heleid av det internasjonale konsernet British American Tobacco.

I det ferske årsregnskapet går det frem at selskapet omsatte for 1,4 milliarder kroner i 2019, opp fra 1,1 milliarder kroner året før.

Selskapet har altså omsatt for over to milliarder kroner de to siste årene.

Selskapet selger sigaretter, røyketobakk, snus, sigarer og andre tobakksrelaterte produkter i Norge, og har merker som Lucky Strike, Prince, Camel og Kent i porteføljen. I tillegg selger selskapet også e-sigaretter.

– Kategorien snus opplever en generell vekst i det norske markedet, hvor BAT har en sterk posisjon, sier Bjerre-Overgaard.

Driftsresultatet endte på 228,6 millioner kroner, mer enn en dobling fra året før, mens overskuddet før skatt økte fra 105,6 millioner kroner i 2018 til 233,5 millioner kroner i fjor.

Prince er markedsleder

Av årsregnskapet går det videre frem at selskapet betalte ut et utbytte på 182 millioner kroner i fjor. Det er også mer enn en dobling fra 2018, da utbyttet var på 81,3 millioner kroner.

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en egenkapital på 1,1 milliarder kroner, noe som er litt ned sammenlignet med 2018.

«Bedriftens salg innenlands er stort sett i samsvar med utviklingen i totalmarkedet. Prince er fortsatt markedsleder innenfor produktgruppen sigaretter», skriver styret i årsberetningen.

På starten av fjoråret økte avgiften på sigaretter, røyketobakk og sigarer med 1,5 prosent, mens avgiften på snus økte med 1,09 prosent. BAT Norge skriver i årsberetningen at dét, i tillegg til grensehandel, fører til stor handelslekkasje for selskapet.

«Det antas at handelslekkasjen – summen av grensehandel og avgiftsfritt salg – utgjør omtrent 40 prosent av det samlede norske tobakksforbruket. I tillegg eksisterer det en omfattende og uregistrert smugling av sigaretter til landet», skriver styret i årsberetningen, og viser til egne undersøkelser, samt Finansdepartementets vurdering av statsbudsjettet for 2020.

Stigende interesse for snus

Også landssjef Bjerre-Overgaard konstaterer at nordmenn ser ut til å foretrekke snus foran sigaretter i stadig større grad.

– I Norge er det en kjensgjerning at interessen for sigaretter faller, mens snus stiger. Vi tror på at dette er en trend som kommer til å fortsette.

Han forteller videre at korona har gitt positive effekter for selskapet.

– Det er ganske velkjent at nordmenn handler dagligvarer, tobakk med mer på svenskegrensen, i taxfree-butikker og andre land med betydelig lavere priser. Med begrensningene for dette under korona, har vi opplevd økt salg av kategorien i Norge, sier han.

I årsberetningen skriver styret at korona ikke har påvirket verdsettelsen av selskapets eiendeler og forpliktelser.

«12. mars stengte det norske samfunnet i stor grad ned, herunder grensene. Salget av selskapets produkter utvikler seg i samsvar med den innenlandske etterspørselen, som har økt i takt med at grensehandelen og avgiftsfritt salg er redusert så lenge grensene er stengt», skriver styret, og opplyser at driften er blitt opprettholdt under korona. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.