Den siste uken har DN omtalt selskapet Cash FX, som ifølge sine egne hjemmesider gjør valutatrading tilgjengelig for vanlige folk.

Vervede medlemmer viser til en avkastning på én prosent om dagen, og på ulike forum oppgis en månedlig avkastning på flere titall prosent.

Finanstilsynet, DNB, Forbrukerrådet og flere finansprofessorer advarer mot selskapet.