– Da jeg leste saken, tenkte jeg at det må være mulig å få til bedre regulering, sier Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talsperson i SV.

DN skrev fredag om Panama-selskapet Cash FX, som sier det har utviklet en algoritme som gjør at privatpersoner får muligheten til å tjene på trading i det internasjonale valutamarkedet.

8000-10.000 nordmenn har latt seg verve som medlemmer og kjøpt valutatrading-pakker på 300 dollar og oppover. Medlemmene rapporterer om avkastning på én prosent om dagen, minst. Til sammenligning har investeringer på Oslo Børs i snitt gitt rundt ti prosent i året.

– Jeg tenker at her er det åpenbart at det tas ekstremt høy risiko som det ikke tilstrekkelig blir opplyst om. Det gjør at man i mye større grad må kunne si at lovverket burde vært tydeligere, sier Kaski.

Medlemmene i Cash FX kan stige i systemet ved å verve nye medlemmer og få premier som Rolex, luksusreiser og sportsbiler som Porsche og Ferrari.

Finanstilsynet har lenge advart nordmenn mot å plassere pengene i Cash FX, og Norges største bank, DNB, mistenker at det er en pyramide og en ponzi-svindel. Også finansprofessor Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI har karakterisert Cash FX som svindel.

Avviser pyramidepåstander

Tor Einar Olaisen, som jevnlig holder møter for Cash FX-miljøet i Norge og er en av de mest sentrale personene her til lands, har tvert avvist kritikken og påstandene om svindel.

– Vi blir fremstilt som vi ikke har noen skrupler i det hele tatt. Det er så langt fra sannheten som det kan få blitt. Vi har ikke interesse av å lure masse mennesker for 300 dollar, 500 dollar eller 1000 dollar for å berike oss selv på noe vis, har Olaisen sagt til DN.

Også Cash FX-grunnlegger Huascar Lopez avviser påstandene om pyramidespill.

«Denne gale påstanden motsies av representanter som er sitert på at det ikke er funnet noe galt i noen av revisjonene som er gjort av selskapet. Ingen andre bevis er heller fremsatt for disse gale påstandene».

Han poengterer at selv om kritikken kommer fra det han kaller respekterte kilder, har de ikke hatt noe direkte med Cash FX å gjøre, og han mener derfor de baserer seg på erfaring med andre selskaper:

«Ingen av dem kan bevise at vår tradingavkastning ikke er ekte», skriver Lopez.

– Et tomrom

Cash FX markedsfører seg på sine hjemmesider med at selskapet gir vanlige folk tilgang til valutatrading, og at man kjøper seg inn og får tilgang til et akademi der man lærer om valutatrading og hvordan markedet fungerer.

– Det må være regelverk og tilsynsmekanismer som tar høyde for at disse selskapene ikke nødvendigvis «reklamerer» for å være pyramidespill. Hvis tilfeller som Cash FX ikke faller under regelverket eller mekanismene slik det er i dag, så er det et tomrom, sier Kaski, som er medlem av finanskomiteen på Stortinget.

– Dette må åpenbart være forbudt å drive med, legger hun til.

Kari Elisabeth Kaski (SV).
Kari Elisabeth Kaski (SV). (Foto: Aleksander Nordahl)

– Hvis det er et tomrom, hvordan fyller man det?

– I første omgang vil jeg stille spørsmål til statsråden for å høre hans vurdering av lovverket i dette tilfellet. Dersom det er et tomrom i lovverket som hindrer regulering, så må vi få det på plass. Selv om Cash FX er et internasjonalt selskap, så blir det fremmet i Norge av nordmenn.

SV-politikeren understreker at hun er klar over ressursutfordringene, og mener det trengs en kraftig opprustning.

– En tydelig prioritering fra både politikere og ledelse i tilsynene er viktig, sier Kaski.

Kaski får støtte av partileder Une Bastholm i Miljøpartiet de grønne (MDG), som også sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Det virker veldig merkelig for meg at mistanken mot dette selskapet er såpass stor, uten at norske myndigheter har grepet mer inn for å beskytte nordmenn mot svindel. Det kan hende en mangler lovverk og hjemler, men for meg virker det enda tydeligere at ressursmangel er et problem her for å kunne gripe inn. Det bekymrer meg veldig, men er dessverre ikke overraskende, sier hun.

Viser at det er behov for tilsyn

Ola Elvestuen sitter i finanskomiteen på Stortinget for Venstre. Han mener Finanstilsynet må fortsette å advare mot selskaper som Cash FX.

– Det er mye som tyder på at dette er en kategori av pyramideselskaper. Det er et område hvor vi hele tiden må se om det kreves justeringer i lovverket for å fange det opp bedre. Jeg kan ikke gi svaret på akkurat hvordan det skal se ut. Ser vi tilbake, viser det seg at det hele tiden skjer en utvikling, og da må vi følge med slik at lovverket også følger med i den utviklingen, sier han.

Lotteritilsynet har de siste årene tonet ned tilsynsvirksomheten på pyramidespillområdet blant annet grunnet mangel på ressurser. Elvestuen peker på at det må tas på alvor at Lotteritilsynet ikke har ressurser til å føre nok tilsyn på dette området.

– Denne saken viser at det er behov for tilsyn, og da må vi ta med oss den tilbakemeldingen når vi senere skal se på ressursfordeling, sier han.

Bastholm i MDG mener regjeringen må prioritere finansielt tilsyn i større grad.

– Dessverre er både økonomisk åpenhet, finansielt tilsyn og etterforskning av økonomisk kriminalitet et felt regjeringen har prioritert lavt siden 2013, sier hun.

Bastholm mener mangel på åpenhet gjør det umulig for både amatører og profesjonelle å vite hvem som står bak et selskap og tjener penger på det, hva som er forretningsmodellen og hvorvidt det er knyttet til illegal virksomhet.

«Ressurskrevende»

Lotteritilsynet har tidligere uttalt at det ser flere likhetstrekk mellom ulovlige pyramidespill og Cash FX, selv om det ikke har konkludert med at det er det.

Seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet sier det ikke alltid er slik at tilsyn og vedtak er det som gir mest effekt.

– Vi har de siste årene tonet ned tilsynsvirksomheten på dette området og har i større grad gått ut og advart på generelt grunnlag mot å delta i pyramidespill. Vi advarer også mot enkelte selskaper som Cash FX, sier hun.

– Hva er grunnen til at dere har tonet ned tilsynsvirksomheten?

– Det er først og fremst av ressurshensyn, men også fordi flere av disse sakene har klare likhetstrekk med investeringsbedrageri som ligger til politiet å etterforske. I slike saker er det ofte internasjonal virksomhet. De endrer navn og endrer selskapsstruktur hele tiden, og det gjør tilsynet utfordrende med tanke på faktisk å stoppe dem. Det er begrenset hvor mange slike tilsynssaker vi kan opprette på området. Derfor advarer vi, sier Alisøy.

DN har tidligere skrevet at Lotteritilsynet og Økokrim intensiverer sitt samarbeid om å bekjempe pyramidespill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.