Det svenske storbanken Nordea fikk et driftsresultat på 1,09 milliarder euro i tredje kvartal, mot 1,14 milliarder euro i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 1,09 milliarder euro, ifølge TDN Finans.

Banken hadde driftsinntekter på 2,37 milliarder euro i kvartalet, mot 2,47 milliarder euro i samme periode i fjor.

– Til tross for økende geopolitisk risiko og ubalanse i økonomien fortsetter den synkroniserte veksten i hjemmemarkedene våre. Marginene er stabile, men den vanlige stigningen i etterspørselen etter rådgivningstjenester for bedrifter etter sommeren er uteblitt, sier Casper von Koskull i meldingen.

Banken hadde netto utlånstap på 79 millioner euro, mot 135 millioner euro i tredje kvartal 2016.

Resultat før utlånstap kom på 1,17 milliarder euro, mot 1,28 milliarder euro i samme periode i fjor.

– Kostnadsutviklingen har vært i henhold til planen, og kredittkvaliteten bedret seg som forventet. Kjernekapitaldekningen var uendret på 19,2 %, og kapitalbufferen økte til 180 basispunkter, som er det høyeste noen gang, sier von Koskull. (Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: