Andrekvartalstallene har haglet inn, og porteføljeforvalter Cathrine Gether i Skagen Kon-Tiki er travelt opptatt med å snakke med og følge opp selskaper fondet er investert i. Med rundt 18 milliarder kroner investert, mye i vekstmarkeder i Asia, har hun fått merke børsnedturen den siste måneden.

– Vekstmarkedene er sett på som høyere opp på risikostigen enn globale markeder, noe som over tid gir seg betalt i høyere avkastning. Men som vi har sett i tidligere perioder med mye usikkerhet, så har vekstmarkedene hatt et mer markant fall enn globale markeder de siste ukene, sier hun.

Skagen Kon-Tiki, som tidligere opplevde svært høy avkastning under den gamle stjerneforvalteren Kristoffer Stensrud, oppgir nå på egne hjemmesider at fondet har hatt en avkastning på 3,95 prosent hittil i år, mot en referanseindeks på 5,42 prosent.

Frykten rår

Det er særlig eskaleringen av handelskonflikten mellom USA og Kina som kaster skygger over verdens aksjemarkeder. Investorene trekker penger inn i rentemarkedene, selv om rentene nå er presset så langt ned at de kan vente negativ realavkastning de fleste steder.

– Vi har sett pengestrømmen gå inn i aktivaklasser som er sett på som mindre risikofulle. Fra aksjer til obligasjoner. Ser man bort fra USA, så handles halvparten av verdens obligasjoner nå på negativ realavkastning. Det sier mye om frykten som råder akkurat nå, sier Gether.

På den andre siden mener hun det er sunt hvis man kommer gjennom denne perioden med mer realistiske forventninger. Hun minner også om at vekstmarkedene handles til en betydelig rabatt mot globale markeder, samtidig som de vokser raskere.

– Vi vet også at markedene har en tendens til å overreagere på både oppsiden og nedsiden, og det er det som skaper muligheter for aktive aksjeplukkere som oss. Mange sykliske selskaper handles nå på under finanskrisenivå, så på enkeltaksjenivå ser vi interessante muligheter, sier hun.

Hun anbefaler småsparerne å spre sine investeringer godt, og ellers ikke la seg gripe av panikk.

– Det er når det ser som verst ut at de beste investeringene gjøres. Ha et langsiktig perspektiv og is i magen.

Ingen snarlig løsning

Selv tror hun det kan ta tid før handelskonflikten med Kina blir løst. President Donald Trump har lenge irritert seg over Kinas store eksportoverskudd og ment at landet har utnyttet USA og drevet handel med ufine midler. Han har varslet straffetoll på så godt som all kinesisk eksport til USA. Nå mener Gether at Kina svarer offensivt ved å svekke valutaen.

– Det viste et sterkt signal om at forhandlingene mellom de to partene går i feil retning, og at Kina ikke er villig til å gi etter for Trumps krav og at det vil ta lengre tid å komme frem til enn løsning enn kanskje tidligere antatt, sier hun.

Hun mener eskaleringen av handelskrigen er veldig uheldig kombinert midt i rapporteringssesongen hvor man ser svakere selskapstall enn tidligere ventet. Inntjeningsestimatene er kuttet også på selskapsnivå. Anslagene på global økonomisk vekst er også blitt nedjustert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.