Thomas Wilhelmsens tante og seks kusiner la i mai frem et tilbud om å kjøpe ham ut fra sin kontrollerende posisjon i den børsnoterte shippinggruppen Wilh. Wilhelmsen Holding. Den gangen lød budet på 2,1 milliarder kroner for Thomas Wilhelmsens andel, pluss ytterligere en milliard til hans søstre og mor, som også er aksjonærer.

Nå sier opprørerne at de er villige til å betale Thomas Wilhelmsen alene 2,7 milliarder kroner.