Midelfart Holding as var en pengemaskin for de to søstrene og arvingene etter kosmetikkimportør Finn-Erik Midelfart. I årene mellom 2013 og 2017 gikk investeringsselskapet med et samlet overskudd på mer enn 400 millioner kroner, ikke minst etter å ha tjent betydelige beløp på videokonferanseselskapet Acano i 2015.

Etter at søstrene splittet Midelfart Holding as og gikk hver sin vei i 2018, har også resultatene i deres nye, separate selskaper gått i hver sin himmelretning. Opp for Hermine, ned for Celina.

Oljenedtur

Årsregnskapene til Celina Midelfarts heleide investeringsselskap, Midelfart Capital as, viser et underskudd før skatt på litt over 24 millioner kroner i 2019. Dette underskuddet følger etter et enda svakere 2018, da selskapet hadde et underskudd på 85 millioner kroner før skatt. Selskapet investerer hovedsakelig i norske og utenlandske verdipapirer.

– 2019 og 2020 blir begge preget av betydelig verdiforringelse i den del av min portefølje som er retter mot olje og energi, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.

Hun viser til at redusert etterspørsel og oljepriskollaps i forlengelsen av koronautbruddet, i kombinasjon med at investorene har rettet oppmerksomheten mot selskaper som fokuserer på bærekraftige og ansvarlige investeringer generelt, og fornybar energi spesielt, har medvirket til store tap for hennes del.

– Både Yara, som etter mitt skjønn har en fortsatt meget solid og positiv utvikling, og vårt arbeide og ekspansjon med forbruksbanken Avida, med KKR inn som sofistikert og kapitalsterk hovedeier, vil forhåpentlig bidra positivt fremover, skriver hun og viser til det amerikanske investeringsfondet som i vinter gikk inn på eiersiden i den svenske forbrukslånsbanken Avida.

Før Midelfart avslutter:

– You live and learn.

Påvirket av korona

Hun uttrykker i årsberetningen datert 10. juli i år også bekymring for utsiktene fremover:

«Selskapet er, som mange næringsdrivende selskaper, rammet av covid-19-utbruddet. Midelfart Capital as vil etter styrets vurdering bli påvirket av betydelige svingninger i aksjemarkedet. På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er det foreløpig ikke mulig å foreta et pålitelig estimat for hvilke konsekvenser dette utbruddet vil ha for selskapets økonomiske stilling.»

Selskapet har likevel solid egenkapital på over en halv milliard kroner, og eneeier Celina Midelfart tar ut 32 millioner kroner i utbytte for fjoråret, mot null utbytte i 2018.

Hermine Midelfarts investeringsselskap snudde underskudd til overskudd i fjor. Her fra en tilstelning for stamgjester på Theatercaféen i 2013.
Hermine Midelfarts investeringsselskap snudde underskudd til overskudd i fjor. Her fra en tilstelning for stamgjester på Theatercaféen i 2013. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Betydelig usikkerhet

For storesøster Hermine Midelfart har pilene så langt pekt i en annen retning etter splittelsen. Resultatet før skatt i investeringsselskapet Pescara as viser et overskudd før skatt i 2019 på litt over 53 millioner kroner, mot et underskudd på 32 millioner kroner året før. Det er først og fremst realiserte og urealiserte gevinster på verdipapirer som bidrar til overskuddet for 2019.

- Jeg var tålelig godt fornøyd med fjoråret. En diversifisert portefølje ga jevnt over en rimelig bra avkastning i 2019. Det har selvfølgelig vært et meget spesielt og usikkert år så langt i 2020, men til tross for det, så ligger selskapet brukbart an til også i år å levere et positivt bidrag, skriver Hermine Midelfart i sms til DN.

Egenkapitalen i selskapet har økt fra 422 millioner til 603 millioner kroner det siste året. Også Hermine Midelfart uttrykker imidlertid bekymring for den pågående pandemien i årsberetningen som ble undertegnet 28. mai i år.

«Utbruddet av koronaviruset har skapt en betydelig oppbremsing i næringslivet. Usikkerhet er svært høy knyttet til hvor dyp nedturen i norsk og internasjonal økonomi blir. Myndighetene i Norge og internasjonalt lanserer løpende krisepakker for å bistå næringslivet i en meget kritisk periode. Ved avleggelsen av årsregnskapet er det betydelig usikkerhet knyttet til effektene av virusutbruddet, på kort og lang sikt. Styret erkjenner at det også kan påvirke aktiviteten i selskapet», heter det i rapporten til Pescara as.

Hermine Midelfart tar ikke noe utbytte fra selskapet for fjoråret, men tok i 2018 ut 20 millioner kroner i utbytte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.